Object

Title: Institution of Parentage in Polish Family Law in the Years 1946–1965 ; Instytucja pochodzenia dziecka w polskim prawie rodzinnym w latach 1946–1965

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Institution of Parentage in Polish Family Law in the Years 1946–1965  
Instytucja pochodzenia dziecka w polskim prawie rodzinnym w latach 1946–1965

Creator:

Jurczyk-Romanowska, Ewa

Subject and Keywords:

parentage   family law   presumption of paternity   legimate children   illegimate children  
pochodzenie dziecka   prawo rodzinne   domniemanie ojcostwa   ustalenie ojcostwa

Description:

From the philosophical thought of antiquity to contemporary legislative solutions  

Od starożytnej myśli filozoficznej do współczesnych rozwiązań legislacyjnych

Abstract:

The paper constitutes a description of the evolution of the system of presumptions pertaining to institution of parentage in Polish family law in the years 1946–1965. The following three legal acts were analysed: Family Law of 1946, constituting the first attempt at unification of regulations connected with this matter since 1918, when Poland regained independence, Family Code of 1950, abolishing the division into legitimate and illegitimate children, and the Family and Guardianship Code of 1964, with its legal regulations still in force (with subsequent amendments). The innovative analysis encompasses such problems as: division into legitimate and illegitimate children and its consequences, presumption of paternity,establishment of paternity in court, as well as legitimisation, recognition, and equalisation of a child. The changing situation of the legal entities connected with the institution of parentage, i.e. child, mother, father, and mother’s husband is also discussed in the article.  

Artykuł stanowi opis ewolucji systemu domniemań dotyczących instytucji pochodzeniadziecka w polskim prawie w latach 1946–1964. Analizie poddano trzy następujące po sobie regulacje prawne: Prawo rodzinne z 1946 roku – stanowiące pierwszą próbę unifikacji tej materii od czasu uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, Kodeks rodzinny z 1950 roku – znoszący podział na dzieci małżeńskie i pozamałżeńskie oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 – którego przepisy nadal posiadają moc obowiązującą (z uwzględnieniem późniejszych nowelizacji). Ujęta w sposób nowatorski analiza obejmuje takie zagadnienia, jak: podział na dzieci małżeńskie i pozamałżeńskie i jego konsekwencje, domniemanie ojcostwa, sądowe ustalenie ojcostwa, a także uprawnienie, uznanie i zrównanie dziecka. W artykule zwrócono również uwagę na zmieniającą się sytuację prawną podmiotów, związanych z instytucją pochodzenia dziecka, czyli: dziecka, matki, ojca oraz męża matki.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski   Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jędrychowska, Barbara. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2013

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69162   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20131.295.330

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 7 (2013), s. 295-330

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

1946-1965

Rights holder:

Copyright by Ewa Jurczyk-Romanowska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Nov 27, 2015

Number of object content hits:

510

Number of object content views in PDF format

597

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/70817

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information