Object

Title: The Families Which Needed Support During the Second Republic ; Rodziny potrzebujące wsparcia w II Rzeczypospolitej – jakość życia, realizacja podstawowych funkcji, opieka społeczna

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Families Which Needed Support During the Second Republic  
Rodziny potrzebujące wsparcia w II Rzeczypospolitej – jakość życia, realizacja podstawowych funkcji, opieka społeczna

Creator:

Samsel, Agata

Subject and Keywords:

family   education   quality of life   social   history  
rodzina   edukacja   jakość życia   pomoc społeczna   history

Description:

From the philosophical thought of antiquity to contemporary legislative solutions  

Od starożytnej myśli filozoficznej do współczesnych rozwiązań legislacyjnych

Abstract:

The research done at the time proved that the main reason for families failing to fulfil their basic roles was poverty. Having little education was the other one. Once the causes of the phenomena were discovered it became possible to work out and take certain actions within a new, planned, and deliberate social policy. The government help, which was initially mainly financial and not efficient enough, was replaced by more long distance actions. The actions were aimed at improvement of the living standard of the poorest and preventing the rising of unwanted social needs. Some new forms of social support appeared. Some of them were seldom or never used before. Among them there were health care, psychological support,childcare support, and education of children and adults. The range of the actions taken was not wide enough to fulfil all the social needs. On the other hand, taking the amount of problems of the new country into consideration, the achievements of the social policy at the time were remarkable.  

Badania zrealizowane w okresie II RP udowadniają, że głównym powodem, dla którego rodziny nie były w stanie spełnić swych podstawowych zadań, była bieda. Niski poziom wykształcenia był kolejnym. Gdy już odkryto przyczyny tych zjawisk, możliwe stało się wypracowanie oraz podjęcie określonych działań poprzez nową, zaplanowaną i celową politykę społeczną. Wsparcie państwa, które z początku było głównie finansowe i niewystarczające, zostało zastąpione bardziej długofalowymi działaniami. Celem tych działań była poprawa jakości życia najbiedniejszych oraz przeciwdziałanie powstawaniu niechcianych potrzeb społecznych. Pojawiły się pewne nowe formy wsparcia socjalnego. Niektóre z nich nie były nigdy wcześniej realizowane albo stosowane rzadko. Wśród nich znalazły się: opieka zdrowotna, wsparcie psychologiczne oraz edukacja dzieci i dorosłych. Zakres tych działań nie był wystarczająco szeroki, aby zaspokoić wszystkie potrzebyspołeczne. Z drugiej strony – biorąc pod uwagę liczbę problemów nowego kraju –osiągnięcia polityki społecznej tego okresu były znaczące.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski   Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jędrychowska, Barbara. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2013

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69053   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20131.235.258

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 7 (2013), s. 235-258

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

1918-1939

Rights holder:

Copyright by Agata Samsel

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Nov 26, 2015

Number of object content hits:

668

Number of object content views in PDF format

821

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/70708

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information