Object

Title: Adolescent personalities and their self-acceptance within complete families, incomplete families and reconstructed families

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Adolescent personalities and their self-acceptance within complete families, incomplete families and reconstructed families

Group publication title:

Polish Journal of Applied Psychology

Creator:

Walęcka-Matyja, Katarzyna

Subject and Keywords:

self-acceptance   family structure   adolescence   personality  
osobowość   akceptacja siebie   adolescencja   struktura rodziny

Description:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

At the time of this work I had been concentrating on how the family gave shape to adolescent personalities and how adolescents would, as a consequence, accept themselves. The purpose of this present study is to determine the differences in personality range and levels of self-acceptance among groups of women and men from complete, incomplete and reconstructed families. The study included a group of 314 adolescents, from the administrative region of Lódź. The following test methods were used: the Survey and standardised Inventory of Personality NEO - FFI by P.T. Costa and R. McCrae as adapted by B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak and M. Śliwińska; and the Scale of Interpersonal Attitude (SUI) as adapted by J. M. Stanik. As a result of statistical analyses, it turned out that the dimension of personality the Openness to Experience had indeed diversified the examined adolescent groups. Statistically significant differences were also observed at the self-acceptance level between the study groups.  

W niniejszej pracy skoncentrowałam się na przedstawieniu roli struktury rodziny w kształtowaniu się osobowości i samooceny adolescentów. Celem prezentowanych badań było określenie różnic w zakresie wymiarów osobowości i poziomu samooceny między grupami kobiet i mężczyzn z rodzin pełnych, monoparentalnych oraz zrekonstruowanych. Badaniami objęto 314 młodych osób z województwa łódzkiego. Zastosowano następujące metody badawcze: ankietę, Inwentarz Osobowości NEO-FFI P.T. Costy and R. McCrae’a w adaptacji B. Zawadzkiego, J. Strelaua, P. Szczepaniaka i M. Śliwińskej oraz Skalę Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI) w adaptacji J. M. Stanika. W rezultacie przeprowadzonych analiz statystycznych okazało się, że wymiar osobowości różnicujący badane grupy stanowi cecha otwartości na doświadczenie. Istotne statystycznie różnice zaobserwowano także w zakresie samooceny badanych grup młodzieży.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Red.   Kuczyńska, Alicja. Ed.

Date issued:

2014

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64642   ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 1, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Walęcka-Matyja

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Aug 13, 2015

Number of object content hits:

1 053

Number of object content views in PDF format

1425

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/65898

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information