Object

Title: Female corporality: The body-self of mothers and daughters in relation to the family

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Female corporality: The body-self of mothers and daughters in relation to the family

Group publication title:

Polish Journal of Applied Psychology

Creator:

Kochan-Wójcik, Marta

Subject and Keywords:

mother-daughter relation   family system   body satisfaction   body-self  
relacja matka - córka   ja cielesne   system rodzinny   zadowolenie z ciała

Description:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

The general aim of our study was to verify the corporality relationships between mothers and daughters within the family context. One hundred and thirty women participated in the research (65 mother-daughter couples), with the following methods being used: Body-Self Questionnaire (Olga Sakson-Obada, 2009); Polish adaptation of FACES-IV (Margasiński, 2009); pictorial scale measuring perception of closeness in self – body and mother – daughter relationships (Aron, Aron & Smollan, 1992). We found that family systems with problems are facilitated by disorders of body-self strength in both mothers and daughters. Mothers who have difficulties with physical states regulating co-established problematic family systems, and daughters who come from a family perceived by them as enmeshed will tend to develop disorders with body-self strength. Women dissatisfied with their bodies perceive them as more detached from themselves. The discussion touches upon an analysis of body-self in mothers who create problematic family systems and in daughters coming from families perceived by themselves as disordered. Also factors that foster the development of strong body-self have been pointed out.  

Celem badań było dokonanie analizy związków w zakresie doświadczania cielesności między matkami i córkami w kontekście cech systemu rodzinnego. W badaniu wzięło udział 130 kobiet (65 par matek i córek). Zastosowano następujące metody badawcze: Kwestionariusz Ja cielesnego (Sakson-Obada, 2009), polską adaptację FACES-IV (Margasiński, 2009), skalę rysunkową do pomiaru postrzegania bliskości ja-ciało oraz relacji matka-córka stworzoną w oparciu o The Inclusion of Other in the Self scale (Aron, Aron & Smollan, 1992). Stwierdzono, że problemowym układom rodzinnym towarzyszy więcej zaburzeń w zakresie siły ja cielesnego zarówno w grupie matek jak i córek. Matki, które mają trudności z regulacją stanów fizycznych tworzą problemowe systemy rodzinne, natomiast córki pochodzące z rodzin postrzeganych jako splątane mają większe tendencje do zaburzeń w zakresie siły ja cielesnego. W dyskusji skupiono się na analizie cech ja cielesnego matek budujących problemowe systemy rodzinne oraz córek pochodzących z rodzin postrzeganych jako zaburzone. Wyodrębniono także czynniki sprzyjające rozwojowi silnego ja cielesnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Red.   Kuczyńska, Alicja. Ed.

Date issued:

2014

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64640   ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 1, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Marta Kochan-Wójcik

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Aug 13, 2015

Number of object content hits:

269

Number of object content views in PDF format

314

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/65896

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information