Object

Title: Arteterapia ze szczególnym uwzględnieniem biblioterapii na łamach wybranych czasopism dla bibliotekarzy („Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Biblioteka w Szkole”) w latach 2009 - 2011 - próba bibliografii adnotowanej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Arteterapia ze szczególnym uwzględnieniem biblioterapii na łamach wybranych czasopism dla bibliotekarzy („Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Biblioteka w Szkole”) w latach 2009 - 2011 - próba bibliografii adnotowanej

Alternative title:

Art therapy with particular regard to bibliotherapy in the pages of selected journals for librarians (“Poradnik Bibliotekarza”, “Bibliotekarz”, “Biblioteka w Szkole”) in 2009-2011 - an attempt annotated bibliography

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Creator:

Budzińska,Anna

Subject and Keywords:

art therapy   bibliotherapy   school libraries   reviews   prison libraries   disabled reader   lesson plan   annotated bibliography   public libraries  
scenariusze zajęć   biblioteki szkolne   czytelnik niepełnosprawny   Biblioteka w Szkole   Bibliotekarz   arteterapia   program zajęć   biblioteki więzienne   recenzje   Poradnik Bibliotekarza   biblioteki publiczne   bibliografia adnotowana   biblioterapia

Description:

Dokonano próby stworzenia bibliografii adnotowanej prac dotyczących artetrapii ze szczególnym uwzględnieniem biblioterapii zamieszczonych w ,,Poradniku Bibliotekarza’’, ,, Bibliotekarzu’’ oraz ,,Bibliotece w Szkole’’ w latach 2009-2011. Przeprowadzono analizę rodzajów prac zamieszczonych w w/w tytułach. Prace podzielono na dwie grupy. Do grupy pierwszej zaliczono artykuły dotyczące sposobów prowadzenia arteterapii ze szczególnym uwzględnieniem biblioterapii w bibliotekach różnych typów. W tej grupie znalazły się: scenariusze zajęć, artykuły poświęcone pracy z czytelnikiem o konkretnych potrzebach, (seniorzy, osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności), relacje z konferencji i spotkań poświęconych arteterapii, artykuły o pracy konkretnych bibliotek oraz sylwetki biblioterapeutów. W grupie drugiej umieszczono recenzje pozycji poświęconych biblioterapii oraz książek, które przez swą treść stanowią bazę do zajęć biblioterapeutycznych. Przeanalizowano, jakie rodzaje prac pojawiły się w każdym z tytułów. Najbardziej wszechstronnie temat podejmuje ,,Poradnik Bibliotekarza’’. W tym tytule jest najwięcej, najbardziej różnorodnych prac poświęconych analizowanej tematyce. W ,,Bibliotece w Szkole’’, z uwagi na profil czasopisma, temat jest przedstawiony tylko pod kątem bibliotek szkolnych. Z tego względu, w tym czasopiśmie jest najwięcej scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych oraz programów edukacyjnych. W najmniejszym zakresie temat jest reprezentowany w ,,Bibliotekarzu’’. W analizowanym odcinku czasowym w tym periodyku ukazały się pojedyncze artykuły i recenzje na powyższy temat.

Abstract:

There have been attempts to create a bibliography of publications on art therapy with particular emphasis on bibliotherapy contained in “Przewodnik Bibliotekarza”, “Bibliotekarz” and “Biblioteka w Szkole” in 2009-2011. Analysis of the types of work appeared in each of the titles. Publications are divided into two groups. The first group includes publications on how to conduct art therapy with particular emphasis on bibliotherapy in the libraries of various types. This group includes: lesson plans, articles dedicated to working with the reader about specific needs (seniors, people with various disabilities ), the relationship of conferences, articles about the work of specific libraries and biographies of people involved in bibliotherapy. In the second group placed items reviews of books devoted to bibliotherapy, and reviews of books which may help to do lesson plans and educational programs. The most diverse publications on the analyzed topics are in “Przewodnik Bibliotekarza”. Due to the profile of “Biblioteka w Szkole”, the subject is presented only for school libraries. For this reason, in this magazine are the most lesson plans and educational programs. The smallest range is represented on “Bibliotekarz”.

Place of publishing:

Sopot

Publisher:

Wydawnictwo "Smak Słowa"

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2014

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64544   ISSN 2084-1353

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

eBooki.com.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Department of Psychology, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wrocław   Copyright by Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Jul 3, 2015

Number of object content hits:

2 514

Number of object content views in PDF format

3230

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/64620

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information