Szczegóły obiektu: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „»Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen […]«. Migrationsbewegungen zwischen den deutschen und polnischen Gebieten vom Mittelalter bis 1989”, Würzburg 19–20 września 2022 r.

PDF
Struktura
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności