Object

Title: Nieposłuszeństwo obywatelskie vs. demokracja illiberalna : Sprawa Obywateli RP

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nieposłuszeństwo obywatelskie vs. demokracja illiberalna : Sprawa Obywateli RP

Alternative title:

Civil disobedience vs illiberal democracy : The case of the Citizens of the Republic of Poland

Group publication title:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 2022, 40

Creator:

Fortuna, Franciszek Ignacy

ORCID:

0000-0003-4992-9710

Subject and Keywords:

civil disobedience   illiberal democracy   constitutional crisis   civil society   Poland  
nieposłuszeństwo obywatelskie   demokracja illiberalna   kryzys konstytucyjny   społeczeństwo obywatelskie   Polska

Abstract:

The procedure for establishing a commissary board over the Citizens of the Republic of Poland Foundation has become a place of conflict between two ideas: an illiberal version of democracy forced by the authorities, and the rule of law defended by the members of the Citizens of the Republic of Poland movement, referring to the idea of civil disobedience. Its importance has been particularly visible during such events as the ongoing constitutional crisis in Poland, since 2015. This crisis is closely related to the direction of policy chosen by the governments of the Lawand Justice party. The analysis of the proposal of the Ministry of the Interior and Administrationto suspend the foundation board gives a reason to believe that the true motivation behind it was torepress ideological opponents, which has been confirmed by the court’s dismissal judgement, which found the claim to be groundless.  

Postępowanie w sprawie ustanowienia zarządu komisarycznego nad Fundacją Obywatele RP stało się miejscem konfliktu dwóch idei: illiberalnej wersji demokracji forsowanej przez łamiącą Konstytucję władzę oraz praworządności bronionej przez członków ruchu Obywatele RP z użyciem nieposłuszeństwa obywatelskiego. Nieposłuszeństwo obywatelskie jest ideą wielowiekową, odgrywającą znaczącą rolę w każdej dojrzałej demokracji. Jej waga ujawnia się w sposób szczególny podczas takich wydarzeń, jak kryzys konstytucyjny w Polsce trwający od roku 2015. Kryzys ten jest ściśle związany z kierunkiem polityki obranym przez rząd PiS-u. Przeprowadzona w niniejszym tekście analiza wniosku MSWiA o zawieszenie zarządu fundacji i wprowadzenie zarządu komisarycznego wskazuje na chęć dokonania represji na ideowym przeciwniku jako prawdziwą motywację jego powstania, co potwierdził sąd, oddalając wniosek jako bezzasadny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:137588   ISSN 0239-6661   ISSN 1733-5779

DOI:

10.19195/1733-5779.40.3

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661, No 4104

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Autor opisu:

WR U/PAdks

Object collections:

Last modified:

Jul 5, 2023

In our library since:

Jun 13, 2023

Number of object content hits:

13

Number of object content views in PDF format

13

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/147212

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information