Object

Title: Zawieszenie postępowania antymonopolowego i kontrola sądowa czynności Prezesa UOKiK w tym zakresie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zawieszenie postępowania antymonopolowego i kontrola sądowa czynności Prezesa UOKiK w tym zakresie

Alternative title:

Suspension of Antimonopoly Proceedings and Judicial Review of the Actions of the President of the Office for Competition and Consumer Protection in This Regard

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2022, 334. Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Creator:

Błachucki, Mateusz

ORCID:

0000-0001-5805-048X

Subject and Keywords:

antimonopoly proceedings   suspension of proceedings   administrative appeal   President of the Office for Competition and Consumer Protection   antimonopoly court  
postępowanie antymonopolowe   zawieszenie postępowania   zażalenie administracyjne   Prezes UOKiK   sąd antymonopolowy

Abstract:

The subject of the article is an analysis of the institution of suspension of antimonopoly proceedings. A review of different types of cases examined in the course of proceedings before the President of Office for Competition and Consumer Protection (OCCP) has shown that these proceedings may be suspended only ex officio. In this respect the article revises the hitherto prevailing views of the legal doctrine and the jurisprudence of the OCCP President on the admissibility of suspension upon request of antimonopoly proceedings in merger control cases. The article’s findings also challenge the common view that suspension orders, when issued on the basis of the Antimonopoly Act, are not appealable. The article also indicates that the judicial control of the antimonopoly authority’s actions on suspension of proceedings is exercised by the common courts and the Supreme Court.  

Przedmiotem artykułu jest analiza instytucji zawieszenia postępowania antymonopolowego. Analizując różne rodzaje spraw rozpatrywanych w toku postępowania przed Prezesem UOKiK, wykazano, że postępowanie to może być zawieszone jedynie z urzędu. W tym zakresie autor tekstu rewiduje dotychczasowe poglądy doktryny i Prezesa UOKiK o dopuszczalności zawieszenia postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji na wniosek. Ustalenia artykułu podważają jednocześnie dominujący pogląd o niezaskarżalności postanowień o zawieszeniu postępowania wydawanych na podstawie ustawy antymonopolowej. W opracowaniu wskazano również, że kontrolę sądową czynności organu antymonopolowego w sprawie zawieszenia sprawują sądy powszechne i Sąd Najwyższy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136815   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.334.64

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Mar 17, 2023

Number of object content hits:

10

Number of object content views in PDF format

16

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146348

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information