Object

Title: Status sołectwa z perspektywy atrybutów związku samorządowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Status sołectwa z perspektywy atrybutów związku samorządowego

Alternative title:

The Status of a Village (Civil Parish) from the Perspective of the Attributes of a Self-Government Association

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2021, 333. Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Creator:

Lisowski, Piotr   Ostapski, Adam

ORCID:

0000-0002-8154-3167   0000-0002-9365-9415

Subject and Keywords:

village (civil parish)   self-government association   public law association   corporate nature   self-governance  
sołectwo   związek samorządowy   związek publiczno-prawny   korporacyjność   samorządność

Abstract:

A village (civil parish) is a body of public administration that — even though in the current legal situation, it does not fully qualify as an entity of territorial self-government — should be classified as a self-government association (and, at the same time, a public law association). This claim can be justified if the institution of a self-government association is interpreted flexibly and a village (civil parish) is shown to be characterised by the necessary minimum of the attributes related to corporatisation and self-governance.  

Sołectwo jest podmiotem administracji publicznej, który — pomimo braku w aktualnym stanie prawnym możliwości pełnego odwzorowania statusu jednostki samorządu terytorialnego — zasługuje na kwalifikację w randze związku samorządowego (a przy okazji — związku publicznoprawnego). Wykazanie takiego statusu w tym przypadku wymaga elastycznego podejścia do konstrukcji związku samorządowego, z koniecznością wykazania posiadania niezbędnego minimum atrybutów z zakresu korporacyjności i samorządności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136368   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.333.21

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4058)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 3, 2023

In our library since:

Feb 3, 2023

Number of object content hits:

27

Number of object content views in PDF format

31

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146165

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information