Object

Title: Gmina wyznaniowa w świetle koncepcji Tadeusza Bigi

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Gmina wyznaniowa w świetle koncepcji Tadeusza Bigi

Alternative title:

Religious Municipality in the Light of Tadeusz Bigo’s Concept

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2021, 333. Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Creator:

Korczak, Jerzy

ORCID:

0000-0003-1104-4837

Subject and Keywords:

religious municipality   religious law   Church   religious relationship  
gmina wyznaniowa   prawo wyznaniowe   Kościół   związek wyznaniowy

Abstract:

The article is dedicated to analyzing the legal status of religious communes in the light of the law during the turn of the nineteenth and twentieth centuries as well as the Second Polish Republic period. Its purpose is to determine whether this status corresponds to the assumptions of Tadeusz Bigo’s concept regarding including religious communities in the conceptual category of public law associations.  

Artykuł poświęcony jest analizie statusu prawnego gmin wyznaniowych w świetle przepisów prawa przełomu wieków XIX i XX oraz okresu II Rzeczypospolitej. Jego celem jest ustalenie, czy status ten odpowiada założeniom koncepcji Tadeusza Bigi zaliczenia gmin wyznaniowych do kategorii pojęciowej związków publicznoprawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136364   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.333.17

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4058)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 3, 2023

In our library since:

Feb 3, 2023

Number of object content hits:

18

Number of object content views in PDF format

23

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146156

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information