Object

Title: Udział izb gospodarczych w decentralizacji władzy publicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Udział izb gospodarczych w decentralizacji władzy publicznej

Alternative title:

The Participation of Chambers of Commerce in the Decentralization of Public Authority

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2021, 333. Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Creator:

Bandarzewski, Kazimierz

ORCID:

0000-0002-8783-8820

Subject and Keywords:

decentralization   local self-government   business self-government   chambers of commerce   the Polish Chamber of Commerce  
decentralizacja   samorząd terytorialny   samorząd gospodarczy   izby gospodarcze   Krajowa Izba Gospodarcza

Abstract:

Chambers of commerce are an organization associating entrepreneurs, constituting, according to the act, a form of business self-government. This self-government, unlike local one, has a varied form. Included in art. 17 sec. 2 of the Constitution of the Republic of Poland, the regulation of business self-government does not allow for its classification into the category of public law entities and cannot be considered a form of decentralization of public authority. This does not prevent the occasional delegation of public tasks to chambers of commerce.  

Izby gospodarcze stanowią organizację zrzeszającą przedsiębiorców, będącą według ustawy formą samorządu gospodarczego. Samorząd ten, w przeciwieństwie do samorządu terytorialnego, ma zróżnicowaną postać. Zawarta w art. 17 ust. 2 Konstytucji RP regulacja samorządu gospodarczego nie pozwala na jego zakwalifikowanie do kategorii podmiotów prawa publicznego i nie można go uznać za formę decentralizacji władzy publicznej. Nie stanowi to przeszkody przed sporadycznym przekazywaniem izbom gospodarczym zadań publicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136359   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.333.12

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4058)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 3, 2023

In our library since:

Feb 3, 2023

Number of object content hits:

7

Number of object content views in PDF format

12

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146149

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information