Object

Title: Prawo do odłączenia się w świetle rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie prawa do bycia offline

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo do odłączenia się w świetle rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie prawa do bycia offline

Alternative title:

The right to disconnect in the view of the European Parliament resolution of 21 January 2021 with recommendations to the commission on the right to disconnect

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2022, 129

Creator:

Miernicka, Irmina

ORCID:

0000-0002-6646-4479

Subject and Keywords:

right to disconnect   remote working   right to rest and leisure  
prawo do odłączenia się   praca zdalna   prawo do wypoczynku

Abstract:

The article concerns the right to disconnect in the view of the European Parliament Resolution of 21 January 2021. Previous studies focus mainly on the nature of this right, regulatory approaches or remote working conditions. However, a complex analysis of the proposals of the Parliament is needed, as they may translate into the final shape of regulations introduced at the European Union level. The author describes the circumstances of the adoption of the Resolution, studies the proposed regulations and presents arguments for introducing a right to disconnect. Consequently, the author concludes that although the scope of the proposed directive is complete, there are interpretative doubts regarding, i.a., the definitions of the right to disconnect or of implementing measures.  

Opracowanie dotyczy prawa do odłączenia się w świetle rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku. Dotychczasowe publikacje omawiające to prawo koncentrują się głównie na jego charakterze, sposobach regulacji w różnych państwach czy warunkach pracy zdalnej. Istnieje jednak potrzeba dokonania kompleksowej analizy postanowień zawartych w proponowanej przez Parlament dyrektywie, gdyż mogą się one przełożyć na ostateczny kształt regulacji wprowadzonych na poziomie Unii Europejskiej. W niniejszym opracowaniu opisuję okoliczności podjęcia rezolucji, analizuję proponowane przepisy oraz przedstawiam argumenty przemawiające za prawnym uregulowaniem prawa do odłączenia. W wyniku rozważań stwierdzam, że choć zakres zaproponowanej dyrektywy jest kompletny, istnieje wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących między innymi definicji prawa do odłączenia się czy środków wdrażania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136337   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.129.8

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-666 ; No 4130.

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdks

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Feb 2, 2023

Number of object content hits:

21

Number of object content views in PDF format

26

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146102

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information