Object

Title: Rękojmia należytego prowadzenia apteki w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne : wybrane problemy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rękojmia należytego prowadzenia apteki w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne : wybrane problemy

Alternative title:

Warranty of the proper running of a pharmacy within the meaning of the provisions of the pharmaceutical law : selected problems

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 127

Creator:

Jabłoński, Mariusz   Jarosz-Żukowska, Sylwia

ORCID:

0000-0001-8347-1884   0000-0003-3270-710X

Subject and Keywords:

warranty of proper operation of a pharmacy   pharmaceutical law   permission to run a pharmacy   freedom of economic activity   the principle of specificity of the law  
rękojmia należytego prowadzenia apteki   prawo farmaceutyczne   zezwolenie na prowadzenie apteki   wolność działalności gospodarczej   zasada określoności prawa

Abstract:

The study attempts to present the most important problems related to the practice of granting a pharmacy authorization. The statutory conditions for starting a business, obtaining a permit and its withdrawal were assessed, including in particular the requirement to have a warranty on the proper running of a pharmacy by an entrepreneur and a pharmacist (pharmacy manager).  

W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia najważniejszych problemów dotyczących praktyki udzielania zezwolenia na prowadzenie apteki. Ocenie poddane zostały ustawowe przesłanki rozpoczęcia działalności, uzyskania zezwolenia i jego cofnięcia, w tym zwłaszcza wymóg posiadania rękojmi należytego prowadzenia apteki przez przedsiębiorcę i farmaceutę (kierownika apteki).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136213   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.127.17

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 4072)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jan 23, 2023

Number of object content hits:

117

Number of object content views in PDF format

121

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146007

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information