PLMET:

click here to follow the link

Title:

Widzieć w ciemności : poruszanie się po terytorium zmian : analiza jungowska wobec współczesności

Creator:

Kotarba, Marta   Kowal, Jolanta   Winkler, Ewa   Giza, Mirosław   Węgłowska-Rzepa, Krystyna   Samitowski, Bartosz   Ziobrowska, Monika   Zaremba, Dariusz

ORCID:

0000-0002-6241-9603

Subject and Keywords:

archetypy   analiza marzeń sennych   indywiduacja   jungizm   psychologia analityczna   psychologia Carla Gustava Junga   psychoterapia jungowska   typ psychologiczny

Description:

Seria: Konteksty Psychoanalizy. Tom I.

Abstract:

Monografia, którą oddajemy do rąk czytelników, jest zbiorem prac naukowych poświęconych nowym kontekstom problemów psychologii w ujęciu Carla Gustava Junga. Poszczególne rozdziały stanowią rozwinięcie zagadnień poruszonych w referatach wygłoszonych na konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej (PTPA) w dwudziestolecie jego istnienia. Konferencję otworzyło wystąpienie dr Marty KOTARBY, prezesa Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, Widzenie w ciemności - stąpanie po świadomym i nieświadomym. Jego autorka zaprosiła nas do wędrówki po niezwykłych obszarach tego, co jest (świadome) i tego, co nie jest(świadome), czerpiąc z dorobku psychologii analitycznej, a także rozszerzając te rozważania o współczesne koncepcje rozważań o współczesne koncepcje z dziedziny fizyki. Analitycy jungowscy wygłosili następujące referaty, członkowie PTPA. EWA WINKLER w referacie zatytułowanym „Ślady w piasku. Rozwój współczesnej psychologii analitycznej w Polsce”, podjęła refleksję nad ostatnim warsztatem analitycznym - jak pozostać Jungistą lub Jungistką w warunkach pracy online, jak zachować intymność w wirtualnym gabinecie, czy zmieniają się standardy pracy psychoanalitycznej. MIROSŁAW GIZA wygłosił wykład „Blaski i cienie ścieżki szkoleniowej”, w którym zastanowił się nad procesem szkolenia analityków jungowskich - jak przygotować się do wyzwań współczesności, dostosować się do zmian i skąd czerpać zasoby. Następnie dr KRYSTYNA WĘGŁOWSKA-RZEPA zaprezentowała wystąpienie zatytułowane „Doświadczanie liminalności w życiu codziennym i pracy analitycznej”. Zgłębiła koncepcję liminalności, czyli obszaru "pomiędzy", stanu chaosu, z którego dopiero ma się wyłonić nowy porządek. BARTOSZ SAMITOWSKI przedstawił referat pt. „Archetypy inicjacji w pandemicznych snach warszawiaków”, omawiając badanie nieświadomości zbiorowej w czasach pandemii. Autor pokazał, jakie obrazy pojawiają się w snach osób objętych prowadzonym przez niego badaniem "Republika Snów", do jakich archetypów się odwołują i jak rozumieć symbole inicjacyjne, w które obfitują te sny. Konferencję zakończyło wystąpienie pt. „Typ psychologiczny a kreatywność i innowacyjność wśród polskich menedżerów”, w którym dr hab. JOLANTA KOWAL, przy udziale psychologa biznesu dr MONIKI ZIOBROWSKIEJ oraz trenera biznesu DARIUSZA ZAREMBY, zastanawiała się nad korelacjami pomiędzy typami psychologicznymi a kreatywnością, innowacyjnością i adaptacją do zmian. Mamy nadzieję, że publikacja ta będzie punktem wyjścia do refleksji nad kondycją współczesnego świata, a przede wszystkim pokaże wspierającą rolę psychologii analitycznej w budowaniu świadomości tego, kim jesteśmy, co nas spotyka i jaka jest w tym nasza rola.

Table of contents:

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE Widzieć w ciemności – poruszanie się po terytorium zmian 9

MARTA KOTARBA Widzieć w ciemności. Stąpając wokół świadomego i nieświadomego 14

EWA WINKLER Ślady na piasku. Wyzwania w rozwoju współczesnej psychologii analitycznej w Polsce 29

MIROSŁAW GIZA Blaski i cienie ścieżki szkoleniowej 46

KRYSTYNA WĘGŁOWSKA-RZEPA Doświadczanie liminalności w życiu codziennym i w pracy analitycznej 73

BARTOSZ SAMITOWSKI Archetypy inicjacji w pandemicznych snach Warszawiaków 102

JOLANTA KOWAL, MONIKA ZIOBROWSKA, DARIUSZ ZAREMBA Typ psychologiczny a kreatywność i innowacyjność wśród polskich menedżerów 123

INFORMACJE O AUTORACH 189

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii

Contributor:

Kotarba, Marta. Redaktor   Kowal, Jolanta. Redaktor

Date issued:

2022

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

książka   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Extent:

2 MB

Identifier:

doi:10.34616/145959   ISBN 978-83-962965-6-6

Language:

pol

Abstract Language :

pol

Access rights:

Objęty pełną ochroną prawnoautorską   Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii   Copyright by Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej

Autor opisu:

Ł.H.