Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pracownicy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego wobec wyzwań nauczania zdalnego

Group publication title:

Edukacja Kultura Społeczeństwo

Creator:

Nowosielska-Sobel, Joanna   Techmańska, Barbara   Sanojca, Karol

ORCID:

0000-0002-8914-4988   0000-0002-0319-1776   0000-0001-8630-0589

Subject and Keywords:

edukacja zdalna   historycy   Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego   ankieta

Abstract:

W artykule omówiono wyniki sondażu przeprowadzonego wśród pracowników Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, a badającego doświadczenia związane z nauczaniem zdalnym podczas pandemii (semestr zimowy 2021/2022). Podniesiono kwestię jakości nauczania i możliwości osiągnięcia efektów uczenia zapisanychw sylabusach prowadzonych przedmiotów. Przy tej okazji starano się też dokonać diagnozy satysfakcji, potrzeb i oczekiwań pracowników Instytutu. Nie tylko zbadano doświadczenia edukacji zdalnej, ale również porównano ją ze stacjonarną formą nauczania sprzed pandemii. Ankieta wykazała pewne niedociągnięcia w wyposażeniu sprzętowym, a także w umiejętnościach technicznych. Mimo ogólnie krytycznego stosunku do zdalnej formy nauczania zauważano też jej pozytywne i pożyteczne elementy edukacyjne, a także zgłaszano propozycje mobilizowania studentów różnymi dodatkowymi aktywnościami

Place of publishing:

Wroclaw

Date issued:

2022

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

DOI:

doi:10.34616/eks.2022.3.1.207.220

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny

Autor opisu:

AZ