Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Strategie nauczania w dysfunkcjach na lekcjach historii i WOS. Wybrane zagadnienia

Group publication title:

Edukacja Kultura Społeczeństwo

Creator:

Bugajska-Więcławska, Joanna

ORCID:

0000-0001-9648-0587

Subject and Keywords:

strategie nauczania   dysfunkcje   kompetencje narracyjne   kompetencje logiczno-abstrakcyjne   historia   wiedza o społeczeństwie

Abstract:

W artykule przedstawiono trudności, jakie napotykają dzieci z dysfunkcjami na lekcjach historii i wychowania obywatelskiego. Za główną metodę ustalania możliwości poznawczych i umiejętności dzieci z dysfunkcjami na lekcjach historii i WoS oraz ustalenia dedykowanych im strategii uczenia się i nauczania przyjęto analizę kompetencji narracyjnych i logiczno-abstrakcyjnych dzieci, w tym umiejętności porządkowania materiału. Poniższy tekst przygotowano na podstawie literatury, badań, obserwacji i materiałów opracowanych dla przedmiotu „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach historii i WoS” prowadzonego przez autorkę

Place of publishing:

Wroclaw

Date issued:

2022

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

DOI:

doi:10.34616/eks.2022.3.1.63.79

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny

Autor opisu:

AZ