Object

Title: Zakodowane ankiety pilotażowe

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zakodowane ankiety pilotażowe

Creator:

Pieniężny, Dawid

ORCID:

0000-0003-3528-1351

Subject and Keywords:

pilot study   research tool   survey questionnaire  
badanie pilotażowe   narzędzie badawcze   kwestionariusz ankiety

Description:

Badanie przeprowadzono na próbie 100 osób, obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, w terminie 27.06-03.07.2022. Było to badanie pilotażowe, służące weryfikacji użyteczności narzędzia i jego zrozumienia przez ankietowanych, które zostało sfinansowane w ramach Grantu dla Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Próba została podzielona wyłącznie w sposób warstwowy, ze względu na diecezję Kościoła katolickiego, którą zamieszkuje. 50 osób pochodziło z Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, natomiast drugie 50 spoza tej diecezji. Nie brano pod uwagę innych zmiennych, a więc należy stwierdzić, że próba jest niereprezentatywna i nieproporcjonalna. Celem badania nie było uzyskanie reprezentatywnych danych, a sprawdzenie zrozumienia i użyteczności papierowego kwestionariusza ankiety, w celu stworzenia ostatecznej wersji narzędzia badawczego

Abstract:

The research task consists of conducting a field study and a research trip to conduct this pilot study in terms of the suitability of the research tool for the creation of a doctoral dissertation. The author intends to print 120 questionnaires (including 20 reserve ones), and then verify their usefulness on an identical research sample, in one place in the country - the Diocese of Szczecin and Kamień, which is one of the most secularized dioceses in Poland, according to the reports of the Institute of Statistics of the Catholic Church. The research task therefore includes a trip and field research aimed at assessing the prepared research tool and, consequently, improving it, in order to create the final version of the tool.  

Zadanie badawcze polegało na przeprowadzeniu badania terenowego oraz na wyjeździe badawczym, w celu przeprowadzenia tego badania pilotażowego, pod kątem przydatności narzędzia badawczego do stworzenia rozprawy doktorskiej. Autor zamierzał wydrukować 120 kwestionariuszy ankiety (w tym 20 rezerwowych), po czym zweryfikować ich użyteczność na tożsamej próbie badawczej, w jednym miejscu kraju – Diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, która jest jedną z najbardziej zlaicyzowanych diecezji w Polsce, wg raportów Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Zadanie badawcze obejmowało więc wyjazd oraz przeprowadzenie badań terenowych mających na celu ocenę przygotowanego narzędzia badawczego, a w konsekwencji jego poprawę, dla stworzenia ostatecznej wersji narzędzia.

Place of publishing:

Wrocław

Degree discipline:

nauki o polityce i administracji

Project Name:

Badanie pilotażowe dla stworzenia narzędzia badawczego do rozprawy doktorskiej, badającej przyczyny różnic w preferencjach wyborczych katolików w Polsce

Project Manager:

Pieniężny, Dawid

Data collection period:

27.06.2022 – 03.07.2022

Contact person:

Dawid Pieniężny

Resource Type:

text  
zestaw danych

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135542

Language:

pol

Access rights:

Attribution  
Uznanie autorstwa

License:

Creative Commons - Attribution (CC BY 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa (CC BY 4.0)   click here to follow the link

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Jan 26, 2023

In our library since:

Nov 7, 2022

Number of object content hits:

1

Number of object content views in PDF format

1

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145503

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Zakodowane ankiety pilotażowe Jan 26, 2023

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information