Szczegóły obiektu: Yaman Kouli, Dolny Śląsk 1936–1956. Szybki rozwój i nieudana odbudowa. Wpływ wiedzy na produkcję przemysłową [Lower Silesia 1936-1956. Rapid development and failed reconstruction. The impact of knowledge on industrial production], transl. Tomasz Dominiak, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018,

Struktura
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności