Object

Title: Wrocławska szkoła systemów politycznych. Paradygmat i rozwój po 1989 roku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wrocławska szkoła systemów politycznych. Paradygmat i rozwój po 1989 roku

Alternative title:

Wroclaw School of Political Systems. Paradigm and development after 1989

Creator:

Żukiewicz, Przemysław

Subject and Keywords:

political systems   competing schools   Thomas S. Kuhn   political science   Wroclaw  
systemy polityczne   konkurujące szkoły   Thomas S. Kuhn   politologia   Wrocław

Description:

Rozdział jest efektem realizacji projektu nr 2020/04/X/HS5/00012 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Abstract:

The chapter demonstrates the development of the Wrocław School of Political Systems after the democratic transformation of 1989. It reconstructs the most important theoretical and methodological assumptions adopted by the doyens of the school and developed in later years by the next generation of researchers. It tries to answer the questions, in which direction the research on political systems was developed in the Wrocław academic centre and what the specificity of this particular school is based on, which - according to the Thomas S. Kuhn's concept of competing schools - makes it possible to distinguish it from other schools. It indicates four fields of this specificity, i.e. (a) theoretical-methodological, (b) thematic, (c) applied and (d) organisational. An integral part of the essay is a preliminary bibliography of the Wrocław School of Political Systems including - in its current version - monographs, textbooks, theses and expert reports.  

Rozdział ukazuje rozwój wrocławskiej szkoły systemów politycznych po przełomie demokratycznym z 1989 roku. Rekonstruuje najważniejsze założenia teoretyczne i metodologiczne przyjęte przez nestorów szkoły i rozwijane w późniejszych latach przez kolejne pokolenie badaczy. Odpowiada na pytania, w jakim kierunku rozwijano badania nad systemami politycznymi we wrocławskim ośrodku oraz na czym zasadza się specyfika tej konkretnej szkoły, pozwalająca – zgodnie z koncepcją konkurencji między szkołami badawczymi Thomasa S. Kuhna – odróżnić ją od innych szkół systemowych w Polsce. Wskazuje na cztery pola tej specyfiki, to jest na odrębność (a) teoretyczno-metodologiczną, (b) przedmiotową, (c) aplikacyjną oraz (d) organizacyjną. Integralną część eseju stanowi wstępna bibliografia wrocławskiej szkoły systemów politycznych obejmująca – w aktualnej wersji – monografie, podręczniki, skrypty i raporty eksperckie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Alberski, Robert. Redaktor   Żukiewicz, Przemysław. Redaktor

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136589   doi:10.34616/145425       ISBN:978-83-960216-4-9

Language:

pol

Access rights:

Attribution  
Uznanie autorstwa

License:

Creative Commons - Attribution (CC BY 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa (CC BY 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Institute of Political Science of the University of Wrocław  
Copyright by Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Mar 15, 2023

In our library since:

Mar 7, 2023

Number of object content hits:

63

Number of object content views in PDF format

66

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145425

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information