Object

Title: Strategiczna litygacja w czasie historycznego pożaru : przypadek Polski po roku 2015

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Strategiczna litygacja w czasie historycznego pożaru : przypadek Polski po roku 2015

Alternative title:

Strategic litigation in the time of historical dismay : the case of Poland after 2015

Group publication title:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. 2022, 41

Creator:

Wojtanowski, Mateusz

ORCID:

0000-0002-5570-9792

Subject and Keywords:

culture   liberalism   the political   strategic litigation   legal interpretation   application of law   populism   human rights  
kultura   liberalizm   polityczność   strategiczna litygacja   wykładnia prawa   stosowanie prawa   prawa człowieka   populizm

Abstract:

The article deals with the issue of strategic litigation in the time of historical dismay — a term which refers to the current time, characterized by, inter alia, the decline of a stable axiological framework for law-related practices in Polish society. First, I discuss strategic litigation and historical dismay. Then, the notion of political and legal culture as proposed by Paweł Jabłoński and Przemysław Kaczmarek is depicted and developed. I suggest supplementing the above-mentioned authors’ concept of the limits of juristic powers with an additional element: the primary choice relationship. Finally, I present conclusions on the impact of historical dismay on the limits of juristic powers and the peculiarity of strategic litigation. The problem of the further perspectives of liberalism is also addressed.  

Artykuł podejmuje problem strategicznej litygacji w czasie historycznego pożaru — czyli, jak będę próbował pokazać, w okresie obecnym, cechującym się między innymi utratą stabilnej podstawy aksjologicznej praktyk związanych z prawem w polskim społeczeństwie. Na wstępie charakteryzuję historyczny pożar oraz strategiczną litygację. Następnie nawiązuję do kategorii kultury polityczno-prawnej w rozumieniu Pawła Jabłońskiego i Przemysława Kaczmarka oraz proponuję uzupełnienie struktury granic władzy prawniczej wymienionych autorów o dodatkowy element: relację pierwotnego wyboru. Na koniec przedstawiam konkluzje dotyczące wpływu fenomenu historycznego pożaru na kwestię granic prawniczej władzy dyskrecjonalnej i specyfikę strategicznej litygacji. Poruszam także wątek dalszych perspektyw liberalizmu, którego pozycja została w ostatnich latach podważona.

Degree discipline:

nauki prawne

Project Name:

Wolność ekspresji sędziego jako wykonawcy roli zawodowej (grant Opus, Narodowe Centrum Nauki, nr 0201/0016/21)

Financing Institution:

Narodowe Centrum Nauki

Project Manager:

Kaczmarek, Przemysław

Data collection period:

11.01.2021-10.01.2023

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135338

DOI:

doi:10.19195/1733-5779.41.3

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. zo.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2023

In our library since:

Sep 28, 2022

Number of object content hits:

38

Number of object content views in PDF format

46

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145106

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information