Object

Title: Strategie wizualne i werbalne w tabloidach na tle dzienników opinii (badania korpusowe)

Title:

Strategie wizualne i werbalne w tabloidach na tle dzienników opinii (badania korpusowe)

Creator:

Wojdyła, Magdalena

Subject and Keywords:

tabloidy   strategie wizualne   strategie werbalne

Abstract:

The main aim of the thesis is to discuss strategies used by tabloids and opinion forming jour-nals, and thus to identify tabloid determinants and to examine the degree of convergence be-tween different press formats. The material analyzed here consists of the front pages of four widely read Polish journals, in a comprehensive, multimodal approach. Opinion-forming journals form a comparative corpus. The methodology used in the study is interdisciplinary. The research was mostly based on the findings of textual, cultural and quantitative linguistics as well as semiotics and discourse analysis. As part of the theoretical discussion, the state of research on tabloids is presented. The analytical chapters focus on the structure (front page layout and the structure of the news) as well as lexical and semantic issues.  
The most similar results were obtained for two sets of pairs: "Fakt" and "Super Express" as well as "Gazeta Wyborcza" and "Rzeczpospolita". GW has more in common with tabloids than the other opinion journal, especially at the language level. It was not the style, but the presented view of the world, that distinguished tabloids. One of the dominant strategies used by F and SE is to surprise the reader. This takes place at the level of structure. At the content level there was less dynamics, both within language and the presented view of the world. The characteristic interactive style of communicating in tabloids is present to a smaller extent in GW and RZ. The RZ publisher's strategy is predominantly predictability and transparency. GW was the most lexically diverse journal. According to various indicators, the lowest lexical richness was found in SE. The most visible features are sensationalism, dramatization and scandalization. The analyzed newspapers differ mainly in the degree of intensification of persuasive strategies as well as in diversity in the layout of the front pages  

Głównym celem pracy jest opis i zestawienie strategii stosowanych przez tabloidy i dzienniki opiniotwórcze, a tym samym wskazanie wyznaczników tabloidowości i zbadanie stopnia zbieżności między różnymi formatami prasy. Analizowany materiał to pierwsze strony czterech poczytnych polskich dzienników – w kompleksowym, multimodalnym ujęciu. Dzienniki opiniotwórcze stanowią korpus porównawczy. Zastosowana metodologia ma charakter interdyscyplinarny. Wykorzystano przede wszystkim ustalenia lingwistyki tekstualnej, kulturowej i kwantytatywnej oraz semiotyki i analizy dyskursu. W ramach rozważań teoretycznych przedstawiono przede wszystkim stan badań nad tabloidami. W rozdziałach analitycznych pracy skupiono się na aspekcie strukturalnym (organizacji pierwszej strony i strukturze wiadomości) oraz kwestiach leksykalno-semantycznych. Najbardziej zbliżone wyniki otrzymano dla par: „Fakt” i „Super Express” oraz „Gazeta Wyborcza” i “Rzeczpospolita”. GW jest bliższa tabloidom niż drugi dziennik opinii, szczególnie na poziomie języka  
To nie styl, a prezentowany obraz świata wyróżniał tabloidy. Jedną z dominujących strategii F i SE jest zaskakiwanie czytelnika. Ma to miejsce na poziomie formy. Na poziomie treści zaobserwowano mniejszą dynamikę – w tym zarówno języka, jak i prezentowanego obrazu świata. Charakterystyczny interakcyjny styl komunikowania tabloidów w mniejszym stopniu jest obecny w GW i RZ. Strategia wydawcy RZ to przede wszystkim przewidywalność i przejrzystość. Najbardziej różnorodna leksykalnie była GW. Najmniejszym bogactwem leksykalnym zaś, według różnych wskaźników, cechował się SE. Najwyraźniej można w nim zauważyć sensacjonizm, dramatyzację i skandalizację. Analizowane gazety różnią się przede wszystkim stopniem intensyfikacji strategii perswazyjnych oraz różnorodnością w zakresie organizacji pierwszych stron.

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor

Degree grantor:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Filologiczny

Contributor:

Kamińska-Szmaj, Irena. Promotor

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

rozprawa doktorska   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Extent:

7,93 MB

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133711

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Magdalena Wojdyła

Autor opisu:

KM

Object collections:

Last modified:

May 6, 2022

In our library since:

Apr 27, 2022

Number of object content hits:

199

Number of object content views in PDF format

205

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144233

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information