Szczegóły obiektu: Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych na przykładzie opóźnienia w płatności czynszu najmu. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie C-330/16 Piotr Zarski przeciwko Andrzejowi Stadnickiemu

PDF
Struktura
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności