Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Tajemnica jako problem filozoficzny i sytuacja egzystencjalna. Studium ze szczególnym uwzględnieniem myśli Lwa Szestowa i Gabriela Marcela

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Tajemnica jako problem filozoficzny i sytuacja egzystencjalna. Studium ze szczególnym uwzględnieniem myśli Lwa Szestowa i Gabriela Marcela

Creator:

Węcławski, Michał

Subject and Keywords:

mystery   Lev Shestov   Gabriel Marcel   existential philosophy   philosophy of religion   secret   Enigma   Ineffable   Faith   reason   love   hope   death   evil   technology   solitude   community   philosophy   man  
tajemnica   Lew Szestow   Gabriel Marcel   filozofia egzystencjalna   filozofia religii   sekret   zagadka   niewyrażalne   wiara   rozum   miłość   nadzieja   śmierć   zło   technika   samotność   wspólnota   filozofia   człowiek

Abstract:

The work is an attempt to grasp and describe the issue of mystery in two aspects: a problem which one thinks about and a situation which one experiences. The three main goals are: to deepen the un-derstanding of the mystery and some of related issues; to indicate a philosophical attitude that favors speaking about mystery; to show that mystery is a useful concept in philosophical reflection. The dis-sertation consists of an introduction, nine chapters divided into three independent parts, a conclusion, two indexes (names and subjects), and a bibliography. Due to the immanent ambiguity of the title concept, as well at the multitude of threads it suggests, the discourse runs in multiple directions. Examination of seemingly secondary problems makes it possible to draw a broad background against which the issue of mystery becomes apparent. The same is also attained by the analysis of the philosophies of Lev Shestov and Gabriel Marcel in the form of two case studies which both introduce to and comment on the third part of the work.  

Praca stanowi próbę ujęcia i opisania kwestii tajemnicy w dwojakim aspekcie: problemu, o którym się myśli, oraz sytuacji, której się doświadcza. Trzema głównymi celami są: pogłębienie rozumienia ta-jemnicy, a wraz z nią niektórych zagadnień pokrewnych; wskazanie na postawę filozoficzną, która sprzyja mówieniu o tajemnicy; ukazanie tajemnicy jako pojęcia przydatnego w filozoficznym namyśle. Rozprawa składa się ze wstępu, dziewięciu rozdziałów ujętych w trzy niezależne części, zakończenia, indeksów (osobowego i rzeczowego) oraz bibliografii. Z uwagi na immanentną niejasność tytułowego pojęcia, a zarazem na wielość wątków, które ono nasuwa, wywód przebiega wielotorowo. Dzięki roz-patrywaniu problemów pozornie pobocznych możliwe jest zarysowanie szerokiego tła, na którym uwidocznia się zagadnienie tajemnicy. Służy temu również analiza filozofii Lwa Szestowa i Gabriela Marcela ― podwójne studium przypadku wprowadzające do części trzeciej, a zarazem będące do niego komentarzem.

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor

Level of degree:

III stopnia

Degree discipline:

philosophy  
filozofia

Degree grantor:

University of Wroclaw. Faculty of Social Sciences. Institute of Philosophy  
Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Filozofii

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

rozprawa doktorska

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133632

Language:

pol

Access rights:

Objęty pełną ochroną prawnoautorską

License:

Obiekt chroniony prawem autorskim lub prawami pokrewnymi   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Michał Węcławski

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

May 23, 2023

In our library since:

Mar 23, 2022

Number of object content hits:

1 310

Number of object content views in PDF format

1317

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144125

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information