Object

Title: Znaczenie przestrzeni w procesie kształtowania mocarstwowej pozycji państwa rosyjskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Znaczenie przestrzeni w procesie kształtowania mocarstwowej pozycji państwa rosyjskiego

Creator:

Jastrzębska, Olga

Subject and Keywords:

space   Russia   foreign policy   spheres of influence   superpower position  
przestrzeń   Rosja   polityka zagraniczna   strefa wpływów   pozycja mocarstwowa

Abstract:

The presented doctoral thesis will be devoted to the role played by space in the processof shaping the superpower position of Russia. In this work, the discussed phenomenon isunderstood as a combination of tangible and intangible elements, to which people attach aspecific meaning. The aim of this thesis is to examine how this factor has enabled in the pastand enables today the creation and strengthening of Russia’s strong and internationally significant position. The analysis will focus on spaces made up of both tangible and intangible elements. The thesis will consider especially the intangible types of space due to their dominant role in the discussed process after 1945. A review of Russia's actions in this regardwill be made within the aforementioned timeframe, as this period saw a reconfiguration of theroles played by individual types of space in favour of an increase in the importance of theintangible options.  

Przedstawiana praca doktorska poświęcona będzie zagadnieniu roli, którą odgrywa zjawisko przestrzeni w procesie kształtowania mocarstwowej pozycji państwa rosyjskiego.Prezentowany fenomen jest w danym przypadku rozumiany jako styk elementow materialnych i niematerialnych, któremu człowiek nadaje określone znaczenie. Celem pracyjest zbadanie, jak czynnik ten umożliwiał w przeszłości oraz obecnie budowanie i umacnianie silnej i liczącej się na arenie międzynarodowej pozycji państwa rosyjskiego. Analizie zostaną poddane przestrzenie zbudowane zarówno z elementów materialnych i przeciwstawnych, danego charakteru nie posiadających. Szczególnie niematerialne rodzaje przestrzeni będą przedmiotem rozważań w przedstawianej pracy, przez wzgląd na ich dominującą rolę w tym procesie po roku 1945. Przegląd działań Rosji w opisywanym zakresie będzie mieć miejsce w wymienionych ramach czasowych, gdyż w tym okresie miała miejsce rekonfiguracja rolipełnionych przez poszczególne typy przestrzeni na rzecz wzrostu znaczenia wariantów niematerialnych.

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor

Degree discipline:

political science and public administration  
nauki o polityce i administracji

Degree grantor:

University of Wroclaw  
Uniwersytet Wrocławski

Contributor:

Dudek, Adriana Katarzyna. Promotor

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

rozprawa doktorska

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132317

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Olga Jastrzębska

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2022

In our library since:

Dec 15, 2021

Number of object content hits:

776

Number of object content views in PDF format

783

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142866

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information