Object

Title: Wolność dziecka w koncepcjach pedagogicznych Emila Jaques-Dalcroze’a i Janusza Korczaka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wolność dziecka w koncepcjach pedagogicznych Emila Jaques-Dalcroze’a i Janusza Korczaka

Alternative title:

The child’s freedom in the pedagogical concepts of Emil Jaques-Dalcrozeand Janusz Korczak

Creator:

Forecka- Waśko, Katarzyna

ORCID:

0000-0001-8133-5512

Subject and Keywords:

rhythmics   progressive pedagogy   music education   Korczak pedagogy  
rytmika   pedagogika progresywna   edukacja muzyczna   pedagogika korczakowska

Abstract:

The method of Emil Jaques-Dalcroze and his pedagogical ideas are in line with the assumptions of progressive pedagogy. Usually only the elements of the method related to the child’s musical development are analysed. The essence of rhythmics, however, is to focus on holistic development, including creating favourable conditions for the development of emotionality and individualism, as well as the possibility of experiencing the world in its complexity, not only in terms of music. Similar assumptions can be found in the pedagogical thought of Janusz Korczak, who emphasized the subjectivity of children, including their natural right to feel and express emotions. The common areas of both pedagogical lines of thought, which will constitute the axis ofcomparative analysis, are the subjectivity of the child in the world of adults and in the world of art, care for harmonious development, the freedom to learn through the child’sown experience.  

Metoda Emila Jaques-Dalcroze’a i jego idee pedagogiczne są zgodne z założeniami pedagogiki Nowego Wychowania. Zazwyczaj analizowane są tylko te elementy metody związane z rozwojem muzycznym dziecka. Istotą rytmiki jest jednak koncentracja na całościowym rozwoju, w tym tworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju emocjonalności i indywidualizmu, a także możliwości doświadczania świata w jego złożoności, nie tylko muzycznej. Podobne założenia można odnaleźć w myśli pedagogicznej Janusza Korczaka, który podkreślał podmiotowość dzieci, w tym ich naturalne prawo do odczuwania i wyrażania emocji. Wspólnymi obszarami obu pedagogicznych linii myślowych, stanowiących oś analizy porównawczej, są podmiotowość dziecka w świecie dorosłych i w świecie sztuki, troska o harmonijny rozwój, wolność uczenia się poprzez własne doświadczenie dziecka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska

Date issued:

2021

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133558   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2021.2.071.079

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 25 (2/2021)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

z.m

Object collections:

Last modified:

Nov 18, 2022

In our library since:

Mar 3, 2022

Number of object content hits:

366

Number of object content views in PDF format

393

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142842

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information