Object

Title: Wyzwania i perspektywy pracy z młodzieżą w obliczu reformowania systemu ochrony zdrowia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wyzwania i perspektywy pracy z młodzieżą w obliczu reformowania systemu ochrony zdrowia

Alternative title:

Challenges and perspectives for youth work in the face of health care reform

Creator:

Kanclerz, Bożena

ORCID:

0000-0002-5496-2139

Subject and Keywords:

youth   health care reform   youth work   mental wellbeing  
młodzież   reforma systemu ochrony zdrowia   praca z młodzieżą   dobrostan psychiczny

Abstract:

In the presented article the assumptions of the reform of the health care of children and adolescents will be presented from the pedagogical perspective, thus referring primarily to the care and educational work in the immediate environment of the needy. This perspective will be preceded by an analysis of the current state of the mental health of children and young people. The starting point for discussing the assumptions of there form will be the reconstruction of the category of mental wellbeing, as an important element of positive psychology, which comprehensively defines mental health, and which is a desirable state in work with children and young people.  

W zaprezentowanym artykule przedstawione zostały założenia reformy ochrony zdrowia dzieci i młodzieży z perspektywy pedagogicznej, a zatem odwołujące się przede wszystkim do pracy opiekuńczo-wychowawczej w najbliższym środowisku potrzebujących. Perspektywę tę poprzedzono analizą obecnego stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Elementem wyjściowym do omawiania założeń reformy była rekonstrukcja kategorii dobrostanu psychicznego jako ważnego elementu psychologii pozytywnej, która w sposób kompleksowy definiuje zdrowie psychiczne, będące stanem pożądanym w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska

Date issued:

2021

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133661   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2021.1.219.231

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T.24 (1/2021)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

z.m

Object collections:

Last modified:

Nov 18, 2022

In our library since:

Mar 25, 2022

Number of object content hits:

92

Number of object content views in PDF format

150

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142829

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information