Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rozmowa z dzieckiem w rodzinie w perspektywie przyszłych pedagożek

Creator:

Kuszak, Kinga   Basińska, Kinga

ORCID:

0000-0002-2430-7803   0000-0002-7523-1538

Subject and Keywords:

rozmowa dorosłego z dzieckiem   rozmowa w rodzinie   czas na rozmowę   temat rozmowy   sposób prowadzenia rozmowy z dzieckiem

Abstract:

Umiejętności interakcyjne są ważnym elementem działań socjalizacyjnych podejmowanych przez osoby dorosłe wobec dziecka. Rozmowa rodzica z dzieckiem jest relacją asymetryczną, zróżnicowaną ze względu na poziom kompetencji komunikacyjnych uczestników rozmowy. Różnicujące są zarówno kompetencje dziecka, jak i dorosłego. Odpowiedzialność dorosłego polega na podejmowaniu konwersacji z dzieckiem na temat interesujący młodszego partnera interakcji, wymiany myśli o wspólnych sprawach i problemach, a jednocześnie tworzeniu dziecku warunków do ujawniania własnych poglądów, opinii i przekonań. Rodzice aranżują atmosferę poczucia równości osób, sprzyjającą otwartości i zwierzeniom.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska

Date issued:

2021

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2021.1.047.060

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T.24 (1/2021)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

B.Z., z.m