Object

Title: Conversation with a child in the family in the perspective of future educators ; Rozmowa z dzieckiem w rodzinie w perspektywie przyszłych pedagożek

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Conversation with a child in the family in the perspective of future educators  
Rozmowa z dzieckiem w rodzinie w perspektywie przyszłych pedagożek

Creator:

Kuszak, Kinga   Basińska, Kinga

ORCID:

0000-0002-2430-7803   0000-0002-7523-1538

Subject and Keywords:

conversation between an adult and a child   family conversation   time for a conversation   conversation subject, the way of conducting a conversation with the child  
rozmowa dorosłego z dzieckiem   rozmowa w rodzinie   czas na rozmowę   temat rozmowy   sposób prowadzenia rozmowy z dzieckiem

Abstract:

Interaction skills are important elements of socialization activities undertaken by adults with regard to the child. A conversation between a parent and a child is an asymmetric relationship that differs due to the level of communicative competences of the participants of the conversation. The competences of both the child and the adult differ. The responsibility of an adult is to start a conversation with a child about an interesting topic, exchange on mutual matters and problems, while creating conditions for the child to reveal his/her own points of view, opinions, and beliefs. Parents create an atmosphere of equality that is conducive to openness and confiding. The article deals with the issue of the conversations of anadult (a parent/a caregiver) with a child from the perspective of pedagogy students.  

Umiejętności interakcyjne są ważnym elementem działań socjalizacyjnych podejmowanych przez osoby dorosłe wobec dziecka. Rozmowa rodzica z dzieckiem jest relacją asymetryczną, zróżnicowaną ze względu na poziom kompetencji komunikacyjnych uczestników rozmowy. Różnicujące są zarówno kompetencje dziecka, jak i dorosłego. Odpowiedzialność dorosłego polega na podejmowaniu konwersacji z dzieckiem na temat interesujący młodszego partnera interakcji, wymiany myśli o wspólnych sprawach i problemach, a jednocześnie tworzeniu dziecku warunków do ujawniania własnych poglądów, opinii i przekonań. Rodzice aranżują atmosferę poczucia równości osób, sprzyjającą otwartości i zwierzeniom.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska

Date issued:

2021

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133640   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2021.1.047.060

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T.24 (1/2021)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

B.Z., z.m

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Mar 24, 2022

Number of object content hits:

125

Number of object content views in PDF format

138

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142818

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information