Object

Title: Educational function of the police. The Polish perspective ; Wychowawcza funkcja Policji. Perspektywa polska

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Educational function of the police. The Polish perspective  
Wychowawcza funkcja Policji. Perspektywa polska

Creator:

Magda, Ernest

ORCID:

0000-0002-6052-3191

Subject and Keywords:

polish police   pedagogical culture   education   upbringing impact   educationaland preventive activities  
policja polska   kultura pedagogiczna   wychowanie   środki oddziaływania wychowawczego   działalność edukacyjno-profilaktyczna

Abstract:

The article is an attempt to show that apart from the regular functions of the police, such as the preventive function and the repressive function, a new function – an educational one - is dynamically developing. Social, and political, changes in Poland after 1989, resulted in a revision of the police formation, the key elements ofwhich were the changes in the image of the police officer in the social perception, and the expectations that the police would redefine its mission in the spirit of Community Policing, to be involved in proactive activities in the local environment. The article describes the legal basis for the development of the educational activity of police officers, and it also reveals the organizational and mental obstacles that hinder this activity. Recommendations for practice are presented in the final part of the study, and they may provide guidelines on how to effectively shape the pedagogical culture ofpolice officers.  

Artykuł stanowi próbę wykazania, że obok klasycznych funkcji Policji takich, jak funkcja prewencyjna i funkcja represyjna dynamicznie rozwija się nowa funkcja – wychowawcza. Zmiany społeczno-polityczne w Polsce po roku 1989 spowodowały odrodzenie się formacji policyjnej, gdzie kluczowe znaczenie miała zmiana wizerunku policjanta w percepcji społecznej i oczekiwania, że Policja na nowo zdefiniuje swoją misję w duchu idei Community Policing na rzecz działań proaktywnych w środowisku lokalnym. W artykule wskazano na podstawy prawne umożliwiające rozwój działalności pedagogicznej policjantów demaskując przy tym przeszkody organizacyjne i mentalne, które tę działalność utrudniają. Rekomendacje do praktyki wprowadzone w końcowej części opracowania mogą stanowić wskazówkę jak skutecznej kształtować kulturę pedagogiczną policjantów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska

Date issued:

2020

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133308   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2020.2.243.257

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 23 (2/2020)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

B.Z.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Jan 14, 2022

Number of object content hits:

111

Number of object content views in PDF format

122

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142813

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Wychowawcza funkcja Policji. Perspektywa polska Mar 28, 2022

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information