Object

Title: Family Nutrition Education ; Edukacja żywieniowa w rodzinie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Family Nutrition Education  
Edukacja żywieniowa w rodzinie

Creator:

Seń, Mariola

ORCID:

0000-0002-6790-654X

Subject and Keywords:

family   eating behavior   food   education  
rodzina   zachowania żywieniowe   żywność   edukacja

Abstract:

The family environment is an extremely important place for its members, especially for the child, where their knowledge and skills are formed and their understanding of the influence of various factors and laws governing the processes affecting their health is developed. Parents/guardians are usually the first people to introduce the child to the world of heterogeneous concepts and experiences, helping him/her to understand the surrounding reality. It is from them that the child is taught to understand the concept of health, how to take care of health and food-related behaviour, indicating which foods are good for him/her and which will be undesirable. Parents are the first educators and providers of models and norms as well as desirable behavior and at the same time they supervise their observance. The aim of this article is to draw attention to the importance of nutrition education and the role of the family in the development of the child’s health. The child should learn appropriate health habits related to diet and adherence to the principles of proper nutrition from early childhood in connection with the influence of various factors and influences.  

Środowisko rodziny jest dla jej członków, a w szczególności dzieci, niezwykle ważnym miejscem, gdzie dokonuje się kształtowanie ich wiedzy i umiejętności oraz rozumienia wpływu różnorodnych czynników i praw rządzących procesami oddziaływującymi na stan ich zdrowia. Rodzice/opiekunowie są z reguły pierwszymi osobami, wprowadzającymi dziecko w świat heterogenicznych pojęć i doświadczeń, pomagając mu zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Od nich uczy się dziecko rozumienia pojęcia zdrowia, sposobu dbania o zdrowie, a także zachowań związanych z żywieniem, rodzice wskazują, które pokarmy są dla niego dobre, a które będą niepożądane. To rodzice są pierwszymi edukatorami i dostarczycielami wzorców i norm oraz pożądanych zachowań, sprawując jednocześnie pieczę nad ich przestrzeganiem. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę edukacji żywieniowej i rolę rodziny w rozwoju zdrowia dziecka, które powinno nauczyć się odpowiednich nawyków zdrowotnych związanych z dietą i przestrzeganiem zasad prawidłowego żywienia od wczesnego dzieciństwa, w powiązaniu z oddziaływaniem różnorodnych czynników i wpływów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska

Date issued:

2019

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133484   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2019.2.227.248

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 21 (2/2019)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

BCUWr:

z.m

Autor opisu:

z.m

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Feb 10, 2022

Number of object content hits:

382

Number of object content views in PDF format

394

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142757

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Edukacja ┼╝ywieniowa w rodzinie Mar 28, 2022

This page uses 'cookies'. More information