Object

Title: Conscious parents and their sense of coherence in education in the light Anthonovsky’s concept ; Świadomi rodzice i ich poczucie koherencji w wychowaniu w świetle koncepcji Anthonovsky’ego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Conscious parents and their sense of coherence in education in the light Anthonovsky’s concept  
Świadomi rodzice i ich poczucie koherencji w wychowaniu w świetle koncepcji Anthonovsky’ego

Creator:

Banach, Iwona

ORCID:

0000-0001-9204-2002

Subject and Keywords:

parenthood   awareness   sense of coherence  
rodzicielstwo   świadomość,   poczucie koherencji

Abstract:

The article contains reflections on modern parenting, awareness, and responsibilityin education. Educational awareness precedes the awareness of responsibility for creatinga family, its climate, and living conditions for all household members. Education carried out in a conscious manner, leading to the achievement of intended effects requires fulfillment of certain conditions. Educational impacts are subject to specific laws and rules. Respecting them largely determines the course of the educational process. Responsibility for upbringing is closely linked to parental responsibility, the basic feature of which is totality manifesting itself in all aspects of the child’s life. Parenthood is also a concern for the child’s proper social development and social skills. In the article, I referred to the conceptof A. Antonovsky’s sense of coherence, which can be successfully transferred to pedagogyand also applied to the process of education.  

W artykule zawarto rozważania nad współczesnym rodzicielstwem, świadomościąi odpowiedzialnością w wychowaniu. Świadomość wychowawczą poprzedza świadomość odpowiedzialności za tworzenie rodziny, jej klimatu i warunków życia dla wszystkich domowników. Wychowanie realizowane w sposób świadomy, prowadzące do osiągnięcia zamierzonych skutków, wymaga spełnienia określonych warunków. Oddziaływania wychowawcze podlegają określonym prawom i regułom, których respektowanie w znacznym stopniu decyduje o przebiegu procesu wychowania. Odpowiedzialność za wychowanie jest ściśle powiązana z odpowiedzialnością rodzicielską, której podstawową cechę stanowi totalność przejawiająca się we wszystkich aspektach życia dziecka. Rodzicielstwo to także troska o właściwy rozwój społeczny dziecka i posiadanie przez nie umiejętności społecznych. W artykule odniesiono się do koncepcji poczucia koherencji A. Antonovsky’ego,którą można z powodzeniem przenieść na grunt pedagogiki i zastosować również w odniesieniu do procesu wychowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska

Date issued:

2019

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133482   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

Pdg P 343

Source:

10.34616/wwr.2019.2.189.212

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 21 (2/2019)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

BCUWr:

z.m

Autor opisu:

z.m

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Feb 10, 2022

Number of object content hits:

190

Number of object content views in PDF format

200

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142754

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information