Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego pokolenia Z jako członkowie społeczeństwa obywatelskiego

Creator:

Zakusilo, Anastasiia

Subject and Keywords:

aktywność obywatelska   młodzież   pokolenie Z   postawy obywatelskie   społeczeństwo obywatelskie

Abstract:

Niniejszy artykuł jest przyczynkiem do trwających od wielu dziesięcioleci sporów i rozważań nadspołeczeństwem obywatelskim i jego przyszłością. Duża część obaw i nadziei, wyrażanych podczastych sporów, dotyczy roli młodzieży w podtrzymaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom wyników badania ilościowego przeprowadzonegowśród studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego należących do pokolenia Z. Dzięki połączeniu pytańdotyczących postaw obywatelskich i aktywności obywatelskiej respondentów udaje się uwzględnićczęsto pomijane w badaniach cechy tego pokolenia oraz ich możliwy wpływ na przyszłość społeczeństwa obywatelskiego. Kierując uwagę w stronę młodych osób, będących w trakcie zdobywaniawykształcenia, oraz analizując związek obywatelskości respondentów z ich środowiskiem społeczno-kulturowym, artykuł odpowiada na pytania o szanse dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz rolę młodego pokolenia w Polsce w tym procesie. W szczególności omawianajczęściej występujące typy aktywności obywatelskiej i ich związek z postawami obywatelskimiosób badanych oraz cechami społeczno-demograficznych respondentów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii

Contributor:

Banaszak, Ewa. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopismo

Identifier:

doi:10.34616/142705   ISSN 2657-3679

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii