Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czy osobno też może być dobrze? Przegląd badań dotyczących opieki naprzemiennej

Creator:

Popławska, Martyna

Subject and Keywords:

badania naukowe   dobro dziecka   konflikt okołorozwodowy   opieka nad dzieckiem   opieka naprzemienna

Abstract:

Opieka naprzemienna jako jedno z rozwiązań stosowanych po rozwodzie rodziców jest szeroko komentowana i badana przez różnych specjalistów. Od kilku dekad trwają dyskusje, czy to dobre rozwiązanie dla dzieci. Badacze biorą pod uwagę, że mieszkają one de facto w dwóch domach, co może byćdla nich niekomfortowe i narażać je na reperkusje wynikające z konfliktu między rodzicami. Zauważalna jest jednak zmiana akcentów w dyskusji na ten temat. Naukowcy zadają sobie pytanie, czy narażanie dzieci na konflikt oraz pewien dyskomfort wynikający ze zmiany miejsca nie jest mniej istotny,a ważna staje się przede wszystkim relacja dziecka z obojgiem rodziców. Cel artykułu stanowi przybliżenie zagadnienia pieczy naprzemiennej w kontekście owej dyskusji. Opierając się na badaniachi analizach różnych naukowców, można wyciągnąć wnioski, że w sytuacji kontrolowanego konfliktumiędzy rodzicami opieka naprzemienna stanowi dobre rozwiązanie dla dzieci. Pozwala na kontaktzarówno z matką, jak i z ojcem, a obojgu rodzicom zapewnia aktywny udział w wychowaniu dzieci.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii

Contributor:

Banaszak, Ewa. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopismo

Identifier:

doi:10.34616/142704   ISSN 2657-3679

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii