Object

Title: Czy osobno też może być dobrze? Przegląd badań dotyczących opieki naprzemiennej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czy osobno też może być dobrze? Przegląd badań dotyczących opieki naprzemiennej

Creator:

Popławska, Martyna

Subject and Keywords:

research   child custody   alternate custody   per-divorce conflict   shared parenting   joint physical custody  
badania naukowe   dobro dziecka   konflikt okołorozwodowy   opieka nad dzieckiem   opieka naprzemienna

Abstract:

Joint physical custody, as one of the solutions used after the divorce of parents, has been widely commented on and studied by various specialists. It has been debated for several decades now whether it isa good solution for children. Researchers consider the fact that children live de facto in two homes,which may be uncomfortable for them and expose them to repercussions resulting from the conflictbetween parents. However, there is a noticeable change of emphasis in the discussion on this topic.Researchers are now asking whether child’s exposure to conflict and some discomfort resulting fromthe change of placement is less important than the child’s relationship with both parents. The aim of thisarticle is to introduce the issue of joint physical custody in the said context. Based on the research andanalyses conducted by various researchers, it can be concluded that in situations of controlled conflictbetween parents, shared parenting is a good solution for children. It allows contact with both motherand father and ensures that both parents are actively involved in the upbringing of their children.  

Opieka naprzemienna jako jedno z rozwiązań stosowanych po rozwodzie rodziców jest szeroko komentowana i badana przez różnych specjalistów. Od kilku dekad trwają dyskusje, czy to dobre rozwiązanie dla dzieci. Badacze biorą pod uwagę, że mieszkają one de facto w dwóch domach, co może byćdla nich niekomfortowe i narażać je na reperkusje wynikające z konfliktu między rodzicami. Zauważalna jest jednak zmiana akcentów w dyskusji na ten temat. Naukowcy zadają sobie pytanie, czy narażanie dzieci na konflikt oraz pewien dyskomfort wynikający ze zmiany miejsca nie jest mniej istotny,a ważna staje się przede wszystkim relacja dziecka z obojgiem rodziców. Cel artykułu stanowi przybliżenie zagadnienia pieczy naprzemiennej w kontekście owej dyskusji. Opierając się na badaniachi analizach różnych naukowców, można wyciągnąć wnioski, że w sytuacji kontrolowanego konfliktumiędzy rodzicami opieka naprzemienna stanowi dobre rozwiązanie dla dzieci. Pozwala na kontaktzarówno z matką, jak i z ojcem, a obojgu rodzicom zapewnia aktywny udział w wychowaniu dzieci.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii

Contributor:

Banaszak, Ewa. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopismo

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133350   doi:10.34616/142704       ISSN 2657-3679

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

Object collections:

Last modified:

Sep 26, 2022

In our library since:

Jan 27, 2022

Number of object content hits:

1 000

Number of object content views in PDF format

750

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142704

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information