Object

Title: Postrzeganie wegańskiej oferty rynkowej przez konsumentów w Polsce w świetle badań ankietowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Postrzeganie wegańskiej oferty rynkowej przez konsumentów w Polsce w świetle badań ankietowych

Alternative title:

Consumer perception of vegan offer in Poland in the light of survey research

Creator:

Mocarska, Alicja

ORCID:

0000-0001-8186-7025

Subject and Keywords:

veganism   plant – based products   consumer behaviour  
weganizm   produkty wegańskie   zachowania konsumentów

Abstract:

Industrial livestock farming is recognized as the main cause of the deteriorating state of the natural environment (especially greenhouse gas emissions), animal suffering and health problems such as obesity and colorectal cancer. In view of the above, the number of people in the world, which completely excludes the consumption of animal products is increasing. This growing trend on a global scale, which is veganism, is also present among Poles. Food manufacturers – both new and those with many years of market experience – did not remain passive about the popularity of plant-based products. Therefore, on store shelves, you can see a widespread vegan assortment introduced for distribution not only in specialist stores, but also in popular discount stores. The main purpose of this article is to present the one’s own research report, thanks to which the perception of vegan market offer by consumers in Poland was analyzed. In the primary data collection, online questionnaires posted on the Facebook social platform in vegan groups were used, which resulted in the deliberate sampling selection. The research was carried out in March 2021. The number of respondents amounted to 1,581 people. The main buyers of vegan products in Poland turned out to be people from two age groups: 18–24 and 25–30, coming from large cities, with higher education and with a significant majority of women over men. Findings suggest that the main motive for the consumption of vegan food products among Poles is concern for animal welfare. The vast majority agreed that products such as vegan substitutes for cheese, sweets, ice cream and yoghurts are lacking the most in stores. The analysis of the conducted research allowed for the formulation of the following conclusions: the surveyed group overall agrees that the offer of plant – based products in Poland is at a good level. The obtained results also confirmed the thesis that young people are more aware of the negative effects coming from consumption of animal products.  

Hodowla przemysłowa uznawana jest za główną przyczynę pogarszającego się stanu środowiska naturalnego (zwłaszcza emisji gazów cieplarnianych), cierpienia zwierząt i problemów zdrowotnych, takich jak otyłość i rak jelita grubego. W związku z powyższym rośnie liczba ludzi na świecie, która całkowicie wyklucza spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego. Ten rosnący w skali globalnej trend, jakim jest weganizm jest również obecny wśród Polaków. Producenci żywności – zarówno nowi, jak i ci z wieloletnim doświadczeniem na rynku – nie pozostali bierni na kwestię popularności produktów pochodzenia roślinnego. Dlatego na półkach sklepowych można zobaczyć szeroko rozpowszechniony asortyment wegański wprowadzony do dystrybucji nie tylko w sklepach specjalistycznych, lecz także w znanych dyskontach. Głównym celem artykułu jest przedstawienie raportu z badań własnych, dzięki któremu przeanalizowano postrzeganie oferty rynku wegańskiego przez konsumentów w Polsce. Do pierwotnego zbierania danych wykorzystano kwestionariusze internetowe zamieszczone na platformie społecznościowej Facebook w grupach zrzeszających wegan, co zaowocowało celowym doborem badanej próby. Badanie przeprowadzono w marcu 2021 r. Liczba respondentów wyniosła 1581 osób. Głównymi odbiorcami produktów wegańskich w Polsce okazały się osoby z dwóch grup wiekowych: 18–24 i 25–30 lat, pochodzące z dużych miast, z wyższym wykształceniem, ze zdecydowaną przewagą kobiet nad mężczyznami. Wyniki wskazują, że głównym motywem spożywania wegańskich produktów spożywczych wśród Polaków jest troska o dobrostan zwierząt. Zdecydowana większość zgodziła się, że w sklepach najbardziej brakuje produktów takich jak wegańskie substytuty serów, słodyczy, lodów i jogurtów. Analiza przeprowadzonych badań pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków: badana grupa jest zgodna co do tego, że oferta produktów roślinnych w Polsce jest na dobrym poziomie. Uzyskane wyniki potwierdziły również tezę, że młodzi ludzie są bardziej świadomi negatywnych skutków spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Kwaśnicki, Witold. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Rudawska, Iga. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.   Witek, Lucyna. Rec.   Gardocka-Jałowiec, Anna. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.   Bronkowska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132312   doi:10.34616/142112       ISBN 978-83-66601-61-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-62-8 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 188)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 13, 2023

In our library since:

Dec 14, 2021

Number of object content hits:

989

Number of object content views in PDF format

1004

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142112

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information