Object

Title: Aktywność fizyczna w dobie pandemii COVID-19

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Aktywność fizyczna w dobie pandemii COVID-19

Alternative title:

Physical activity in the COVID-10 pandemic

Creator:

Mucha, Beata   Mucha, Monika

ORCID:

0000-0001-5103-5105   0000-0002-8525-0345

Subject and Keywords:

physical activity   leisure   the COVID-10 pandemic  
aktywność fizyczna   czas wolny   pandemia COVID-19

Abstract:

Physical activity is an important aspect of human life. Despite the growing demand for exercise and active leisure, the COVID-19 pandemic has caused negative changes in physical activity for many people. Although many people during the pandemic increased the amount of their free time, this did not translate into increased physical activity. The repercussions of this can be very serious. The opinions of people who are regularly physically active were analyzed. The subject of research is physical activity during a pandemic. For many people, the period of restrictions caused changes in the perception of free time, and thus the approach to physical activity. Therefore, the purpose of this article was to investigate how increased leisure time during a pandemic determined physical activity. Two research methods were used in the work. In the theoretical part, a critical analysis of the literature was used. In the second practical part, the diagnostic survey method was used.  

Aktywność fizyczna to ważny aspekt życia człowieka. Mimo rosnącego zapotrzebowania na ruch i aktywne spędzanie czasu wolnego pandemia COVID-19 spowodowała negatywne zmiany w aktywności fizycznej wielu osób. Choć w dobie pandemii wielu ludzi miało zdecydowanie więcej czasu wolnego niż zwykle, nie przełożyło się to na zwiększoną aktywność fizyczną. Następstwa tego mogą być bardzo poważne. Analizie poddano opinie osób będących regularnie aktywnymi fizycznie. Przedmiotem badań jest aktywność fizyczna w czasie pandemii. Dla wielu osób okres obostrzeń spowodował zmiany w postrzeganiu czasu wolnego, a tym samym podejście do aktywności fizycznej. Dlatego celem niniejszego artykułu była próba zbadania, w jaki sposób zwiększony czas wolny podczas pandemii zdeterminował aktywność fizyczną. W pracy wykorzystano dwie metody badawcze. W części teoretycznej wykorzystano krytyczną analizę literatury. W części drugiej- praktycznej - wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Kwaśnicki, Witold. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Rudawska, Iga. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.   Witek, Lucyna. Rec.   Gardocka-Jałowiec, Anna. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.   Bronkowska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132309   doi:10.34616/142108       ISBN 978-83-66601-61-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-62-8 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 188)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 13, 2023

In our library since:

Dec 14, 2021

Number of object content hits:

4 087

Number of object content views in PDF format

4149

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142108

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Aktywność fizyczna w dobie pandemii COVID-19 Sep 13, 2023

This page uses 'cookies'. More information