Object

Title: Postawy prospołeczne – solidny fundament społeczeństwa postpandemicznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Postawy prospołeczne – solidny fundament społeczeństwa postpandemicznego

Alternative title:

Pro-social attitudes – a solid foundation of a post-pandemic society

Creator:

Żurawski, Paweł

ORCID:

0000-0003-4332-2096

Subject and Keywords:

pro-social attitudes   charity   pandemic COVID-19   post-pandemic attitudes forming  
postawy prospołeczne   dobroczynność   pandemia COVID-19   postpandemiczne kształtowanie postaw

Abstract:

The article focuses on pro-social attitudes, which undoubtedly constitute the foundation of the society. The complexity of the analyzed area, especially the atypical period of the pandemic, encouraged the use of a kind of triangulation of research methods – desk research and individual in-depth interviews (IDI). Data obtained from secondary sources makes it possible to capture this field during the pandemic and compared to previous years. The authorʼs own research is based on individual in-depth interviews with a demographically and geographically diverse group conducted online and by phone at the turn of 2020 and 2021, i.e. during the coronavirus pandemic. The aim was to find out about the respondentsʼ attitude to pro-social activities, their observation of people in need of help, as well as to show the helpers and their charity activities. The results show that respondents want to help those in need of help and to infect others with this attitude. They see our society as conducive to helping. They show a wide range of possibilities in this regard. They use various forms of helping, seeing the needs of others even more. An optimistic vision of society appears on the horizon, based on, inter alia, how civically important are pro-social attitudes.  

Artykuł koncentruje uwagę na postawach prospołecznych, które niewątpliwie stanowią fundament społeczeństwa. Złożoność analizowanego obszaru, szczególnie nietypowy okres pandemii, zachęcił do zastosowania swoistej triangulacji metod badawczych – desk research oraz indywidualne wywiady pogłębione (IDI). Dane pozyskane ze źródeł wtórnych pozwalają uchwycić ten obszar w czasie pandemii i na tle lat wcześniejszych. Natomiast badanie własne autora opiera się na indywidualnych wywiadach pogłębionych, a więc pojedynczych przypadkach zróżnicowanych demograficznie i geograficznie, przeprowadzonych w formie online i telefonicznej na przełomie lat 2020–2021, czyli w czasie pandemii koronawirusa. Celem było poznanie stosunku respondentów do działań prospołecznych, ich obserwacji w zakresie osób potrzebujących pomocy, jak również pokazanie pomagających oraz aktywności w zakresie dobroczynności. Wyniki ukazują, że badani chcą pomagać potrzebującym, zarażać tą postawą innych. Nasze społeczeństwo postrzegają jako sprzyjające niesieniu pomocy. Pokazują szerokie spektrum możliwości w tym zakresie. Wykorzystują różnorodne formy pomagania, jeszcze bardziej dostrzegając potrzeby innych. Ukazuje się na horyzoncie optymistyczna wizja społeczeństwa opartego m.in. na obywatelsko istotnych postawach prospołecznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Kwaśnicki, Witold. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Rudawska, Iga. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.   Witek, Lucyna. Rec.   Gardocka-Jałowiec, Anna. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.   Bronkowska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132305   doi:10.34616/142102       ISBN 978-83-66601-61-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-62-8 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 188)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 13, 2023

In our library since:

Dec 14, 2021

Number of object content hits:

289

Number of object content views in PDF format

295

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142102

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information