Object

Title: Neuronauka a zarządzanie w sferze zdrowia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Neuronauka a zarządzanie w sferze zdrowia

Alternative title:

Neuroscience and health management

Creator:

Mruk, Henryk

ORCID:

0000-0003-4146-9094

Subject and Keywords:

neuroscience   health management   management of medical facilities  
neuronauka   zarządzanie w sferze zdrowia   zarządzanie podmiotami leczniczymi

Description:

Effective management of health care facilities requires the development of original methods, adapted to this sector. It is related to the appropriate qualifications of the leaders and the team of managers. In the process of preparing for the performance of their functions by the management staff, not only knowledge is important, but above all own experience. The knowledge of human nature, resulting from research in the field of neuroscience, is of particular importance in this case. Knowing the decision pitfalls, conditions for effective communication, team building rules and employee motivation is helpful. The condition for the development of an organization is also the ability to combine strategic development with solving operational problems. It is important to use new technologies, including artificial intelligence. The effectiveness of management also requires planning the personal development of the managerial staff, building the organizational culture of the unit and acting in accordance with the principles of ethics.

Abstract:

Skuteczne zarządzanie placówkami sfery zdrowia wymaga opracowania oryginalnych sposobów, dostosowanych do tego sektora. Wiąże się ono z odpowiednimi kwalifikacjami przywódców oraz zespołu menedżerów. W procesie przygotowania do pełnienia swoich funkcji przez kadrę zarządzającą ważna jest nie tylko wiedza, lecz przede wszystkim doświadczenia własne. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku znajomość natury człowieka, wynikająca z badań w obszarze neuronauki. Pomocna jest znajomość pułapek decyzyjnych, warunków skutecznej komunikacji, zasad budowania zespołu oraz motywowania pracowników. Warunkiem rozwoju organizacji jest także zdolność łączenia rozwoju strategicznego z rozwiązywaniem problemów operacyjnych. Istotne jest stosowanie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Skuteczność zarządzania wymaga również planowania rozwoju osobistego kadry menedżerskiej, budowania kultury organizacyjnej placówki oraz postępowania zgodnego z zasadami etyki.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Kwaśnicki, Witold. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Rudawska, Iga. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.   Witek, Lucyna. Rec.   Gardocka-Jałowiec, Anna. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.   Bronkowska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132302   doi:10.34616/142098       ISBN 978-83-66601-61-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-62-8 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 188)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 13, 2023

In our library since:

Dec 14, 2021

Number of object content hits:

140

Number of object content views in PDF format

144

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142098

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Neuronauka a zarządzanie w sferze zdrowia Sep 13, 2023

This page uses 'cookies'. More information