Object

Title: Ocena jakości życia pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w okresie pandemii SARS-CoV-2

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ocena jakości życia pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w okresie pandemii SARS-CoV-2

Alternative title:

The assessment of the quality of life of patients with rheumatoid arthritis during the SARS-CoV-2 pandemic

Creator:

Jędrasik, Karolina   Gaweł, Zofia   Pietruszka, Martyna   Jankowska-Polańska, Beata   Krysiak, Aleksandra

ORCID:

0000-0002-3250-5463   0000-0003-3559-4366   0000-0003-4919-2077   0000-0003-1120-3535   0000-0002-5762-0548

Subject and Keywords:

rheumatoid arthritis   quality of life   COVID-19 pandemic   teleconsultation  
reumatoidalne zapalenie stawów   jakość życia   pandemia COVID-19   teleporada

Abstract:

The aim of the study is to present how the SARS-CoV-2 pandemic influenced the quality of life (QOL) of patients with rheumatoid arthritis. Additionally, an evaluation of the satisfaction and importance of teleconsultations with a primary healthcare physician was performed to investigate the impact of this type of contact on the quality of life of patients with descibed disease. The study was conducted among 146 patients with rheumatoid arthritis, with the help of quality of life questionaire and self-authored form, as well as medical data. The quality of life during the pandemic occured to be low in the cases of almost half of the respondents (circa 49,3%). The results of the research proved that the quality of life depended on the severity of the symptoms associated with the underlying disease. The following factors had a negative impact on the QoL assessment: lack of activity in family and work life, and a small amount of pastimes related to relaxation and enjoyment. Patients complain about the lack of participation in important events and the inability to be active in everyday activities as well as home and professional activities, which was significantly related to the QoL level. More than half of the respondents took part in teleconsultations during the pandemic. The results of the research show that for the vast majority of respondents contact with a doctor during the pandemic was satisfactory, however, access to health care was difficult. According to the obtained informaton, it was found out, that the quality of life of rheumatoid arthritis patients during the SARS-CoV-2 pandemic is low; Moreover, the assessment of the quality of life is negatively affected by the severity of the disease symptoms and the lack of activity in everyday activities as well as social and professional activity; furthermore, patients with rheumatoid arthritis, whenever possible, participate in teleconsultations, and its quality is satisfaing; unfortunately, patients draw attention to difficult contact with the doctor, what requires expansion of availability of these visits.  

Celem pracy jest przedstawienie, w jaki sposób pandemia SARS-CoV-2 wpłynęła na jakość życia (QoL) chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Dodatkowo przeprowadzona została ocena satysfakcji i znaczenia teleporad prowadzonych przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w celu zbadania wartości takiego sposobu komunikacji dla poziomu jakości życia pacjentów z opisywanym schorzeniem. Badanie przeprowadzono wśród 146 chorych na reumatoidalne zapalenie stawów za pomocą kwestionariusza jakości życia oraz ankiety własnego autorstwa, a także danych medycznych. Jakość życia podczas pandemii okazała się niska w przypadku prawie połowy respondentów (ok. 49,3%). Wyniki badań ankietowych dowiodły, że w dużej mierze zależała ona od nasilenia objawów związanych z chorobą podstawową. Negatywny wpływ na poziom QoL miały: brak aktywności w życiu rodzinnym i zawodowym oraz brak aktywności związanych z relaksem i przyjemnością. Pacjenci uskarżali się na niemożność udziału w istotnych wydarzeniach oraz niepodejmowanie aktywności w czynnościach dnia codziennego oraz aktywności domowej i zawodowej, co miało istotny związek z poziomem QoL. Ponad połowa ankietowanych korzystała z teleporad w czasie pandemii. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że dla przeważającej grupy badanych kontakt z lekarzem w czasie pandemii był satysfakcjonujący, jednakże dostęp do ochrony zdrowia był utrudniony. Z uzyskanych informacji można było wywnioskować, że jakość życia pacjentów z RZS w czasie pandemii SARS-CoV-2 jest niska. Ponadto na ocenę jakości życia negatywnie wpływają: nasilenie objawów choroby i brak aktywności w czynnościach dnia codziennego oraz sferach socjalnej i zawodowej. Dodatkowo chorzy na RZS w miarę możliwości korzystają z teleporad, a ich jakość jest dla nich satysfakcjonująca. Niestety podkreślają również utrudniony kontakt z lekarzem, co wymaga rozszerzenia dostępności wizyt.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Kwaśnicki, Witold. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Rudawska, Iga. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.   Witek, Lucyna. Rec.   Gardocka-Jałowiec, Anna. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.   Bronkowska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132300   doi:10.34616/142096       ISBN 978-83-66601-61-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-62-8 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 188)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 13, 2023

In our library since:

Dec 14, 2021

Number of object content hits:

746

Number of object content views in PDF format

777

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142096

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information