Object

Title: Directions of development of the medical industry in the context of the COVID-19 pandemic ; Kierunki rozwoju branży medycznej w kontekście pandemii COVID-19

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Directions of development of the medical industry in the context of the COVID-19 pandemic  
Kierunki rozwoju branży medycznej w kontekście pandemii COVID-19

Alternative title:

Health and lifestyle. Economic, social and health effects of the pandemic

Creator:

Czerska, Iwona

ORCID:

0000-0002-9680-6695

Subject and Keywords:

the medical industry   COVID-19 pandemic   conscious health management   mHealth   narrative medicine  
branża medyczna   pandemia COVID-19   świadome zarządzanie zdrowiem   m-zdrowie   medycyna narracyjna

Abstract:

The study aims to discuss selected trends in the development of the medical industry in the context of the COVID-19 pandemic. The research methodology used in the analysis of literature (Polish and foreign) and electronic sources presenting the most important directions and trends in public health. In a problematic pandemic situation determining the functioning of the health service, digital solutions, and medical innovations, on the one hand, relieving medical staff, and on the other – supporting the fight against coronavirus, turned out to be the rescue. The transformation of the health care system is mainly expressed by digitizing medical care processes over the patient and by computerization that improves communication between medical personnel–patient–family. There is no doubt that the pandemic significantly accelerated the digitization of medical services, which positively impacted the dynamic development of innovative solutions in mobile health. The article discusses the epidemiological situation in the world associated with the spread of the coronavirus. The issues of conscious health management and sustainable development of the medical industry were discussed. Attention was paid to the role of artificial intelligence in the fight against the COVID-19 pandemic. Narrative medicine as a response to the technicization of treatment was presented.  

Celem opracowania jest omówienie wybranych kierunków rozwoju branży medycznej w kontekście pandemii COVID-19. Rodzajem wykorzystanej metodologii badawczej jest analiza literatury przedmiotu (polskiej i zagranicznej) oraz źródeł elektronicznych prezentujących najważniejsze kierunki oraz trendy w zakresie zdrowia publicznego. W warunkach trudnej sytuacji pandemicznej determinującej funkcjonowanie służby zdrowia ratunkiem okazały się cyfrowe rozwiązania i innowacje medyczne, z jednej strony odciążające kadry medyczne, z drugiej zaś wspierające walkę z koronawirusem. Transformacja systemu ochrony zdrowia wyraża się głównie przez digitalizację procesów opieki medycznej nad pacjentem, ale także przez informatyzację usprawniającą komunikację na linii personel medyczny–pacjent–rodzina. Nie ulega wątpliwości, iż pandemia znacznie przyspieszyła proces cyfryzacji usług medycznych, co przełożyło się pozytywnie na dynamiczny rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie zdrowia mobilnego. W artykule omówiono sytuację epidemiologiczną na świecie związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Dyskutowano kwestie świadomego zarządzania zdrowiem oraz zrównoważonego rozwoju branży medycznej. Zwrócono uwagę na udział sztucznej inteligencji w walce z pandemią COVID-19. Zaprezentowano medycynę narracyjną stanowiącą odpowiedź na technicyzację medycyny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Kwaśnicki, Witold. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Rudawska, Iga. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.   Witek, Lucyna. Rec.   Gardocka-Jałowiec, Anna. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.   Bronkowska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132298   doi:10.34616/142092       ISBN 978-83-66601-61-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-62-8 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 188)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Dec 14, 2021

In our library since:

Dec 14, 2021

Number of object content hits:

314

Number of object content views in PDF format

324

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142092

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information