Object

Title: Sytuacja prawna zastawnika przy zastawie na patencie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sytuacja prawna zastawnika przy zastawie na patencie

Alternative title:

Legal situation of a pledgee concerning the pledge on the patent

Creator:

Kochańska, Aleksandra

ORCID:

0000-0002-9066-2037

Subject and Keywords:

pledge on rights   pledgee   patent   patent of addition   collection of patent’s benefits  
zastaw na prawach   zastawnik   patent   patent dodatkowy   pobieranie pożytków

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

This article aims to provide the legal situation of pledgee concerning the pledge on rights. Basic regulations of the issue are: Act of 30 June 2000 on industrial property law, Act of 23 April 1964 Civil Code, and Act of 6 December 1996 on registered pledge and register of pledges. The article presents – concerning only chosen issues – the legal situation of a pledgee, its assessment, as well as possibilities of its contractual modification. There is also reference to the benefits from patent, the influence of art. 891 of industrial property law, its consequences, as well as the consequences of annulment and expiration of a patent. Subsequently, the problem of launching on the market and influence of granting patent of addition was taken under consideration. Finally, there are pondered issues of pledge agreement and differences concerning registered pledge. The pledge as a limited property right is a very complex institution of law. Regulations usually refer to the pledge on movable things. Their relevance applying to the pledge on rights arouses controversy. While undertaking solution of those problems, a thesis about the necessity of enhancing the legal situation of pledgee was proposed. It is the starting point of consideration pertaining to particular issues.  

Artykuł ma na celu przybliżenie sytuacji prawnej zastawnika na prawach z patentu. Podstawową regulacją tego zagadnienia są: ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. W artykule przedstawiono – w odniesieniu do wybranych zagadnień dotyczących patentu – pozycję prawną zastawnika, podjęto się jej oceny, jak również rozważono możliwości jej umownej modyfikacji. Odniesiono się też do kwestii pożytków prawa z patentu, wpływu art. 891 p.w.p. na sytuację zastawnika, skutków tej instytucji, jak i instytucji unieważnienia oraz wygaśnięcia patentu. Następnie rozważono problem wprowadzenia patentu do obrotu, a także wpływu udzielenia do patentu będącego przedmiotem zastawu patentu dodatkowego. Na koniec rozpatrzono kwestie umownego ustanowienia zastawu na patencie, a także różnic w zakresie zastawu rejestrowego i zwykłego. Zastaw jako ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na prawach z patentu jest instytucją dosyć złożoną. Przepisy odnoszą się zazwyczaj do zastawu na rzeczy, a ich odpowiednie zastosowanie do tego na prawach budzi co do zasady kontrowersje i powoduje niejasności. Podejmując się próby rozwiązania tych problemów, zaproponowano tezę o konieczności wzmocnienia pozycji zastawnika, która stanowi punkt wyjścia w rozważaniach dotyczących poszczególnych kwestii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132253   doi:10.34616/141818       ISSN 2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 30, 2021

In our library since:

Nov 30, 2021

Number of object content hits:

160

Number of object content views in PDF format

163

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141818

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information