Szczegóły obiektu: Prawno-środowiskowa problematyka inwestycji typu brownfield : nieruchomości poprzemysłowe, na których wystąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi

PDF
Struktura
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności