Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Powstanie nowych pól eksploatacji utworów i ich wpływ na treść umów prawnoautorskich w perspektywie prawnoporównawczej

Creator:

Flegel, Aleksandra

ORCID:

0000-0002-4288-8752

Subject and Keywords:

nowe pola eksploatacji   prawa autorskie

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie konieczności zmian ustawy prawnoautorskiej pod kątem dopuszczalności zawierania umów prawnoautorskich na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawierania umowy. Na początku zostanie podjęta próba zdefiniowania nowych pól eksploatacji. Następnie zostaną wskazane sposoby dostosowywania umów prawnoautorskich w związku z pojawieniem się nowych pól eksploatacji. W dalszej części zostanie zaprezentowane zestawienie międzynarodowych regulacji dotyczących zawierania umów prawnoautorskich na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawierania umowy. Zostaną przedstawione zarówno systemy pozwalające na rozszerzenie zakresu umowy na pola eksploatacji nieznane w chwili jej zawierania, a także te, które tego zabraniają.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

doi:10.34616/141808   ISSN 2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal