Object

Title: Prawo natury w myśli Edmunda Burke’a : uwagi na tle zachowawczej wizji świata

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo natury w myśli Edmunda Burke’a : uwagi na tle zachowawczej wizji świata

Alternative title:

The natural law in the thought of Edmund Burke. Observations at the background of conservative vision of the world

Creator:

Chrząszcz, Bartosz

ORCID:

0000-0001-8344-0420

Subject and Keywords:

Burke, Edmund (1729-1797)   natural law   philosophy of law   political thought   evolutionary conservatism  
Burke, Edmund (1729–1797)   prawo natury   filozofia prawa   myśl polityczna   konserwatyzm ewolucyjny

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The problem of the natural law dominates in contemporary disputes about the essence of the proper model of law functioning in public space. Historically, the original form of imperativism, jusnaturalism went through various stages of development, creating various and sometimes contradicting trends with each other. Popular concepts of Christian and secular natural law were broken by Edmund Burke – an Irish member of the British Whigs. He developed the doctrine of evolutionary conservatism and the natural rights were an aspect which was fundamental for it. The aim of the article is to analyze the views of the parliamentarian who is not the first association in the study of jusnaturalism, but introduces an interesting understanding of it, also observable in modern countries.  

Problem prawa natury dominuje we współczesnych sporach o istotę właściwego modelu funkcjonowania prawa w przestrzeni publicznej. Stanowiąc historycznie pierwotną formę imperatywizmu, jusnaturalizm przechodził przez różne etapy rozwojowe, tworząc różnorodne i polemizujące ze sobą niekiedy nurty. Popularne koncepcje chrześcijańskiego i laickiego prawa natury zostały przełamane przez Edmunda Burke’a – pochodzącego z Irlandii członka brytyjskich wigów. Opracował on doktrynę konserwatyzmu ewolucyjnego, dla którego aspekt praw naturalnych miał podstawowe znaczenie. Celem artykułu jest analiza poglądów parlamentarzysty niebędącego pierwszym skojarzeniem przy badaniu jusnaturalizmu, lecz wprowadzającego interesujące jego rozumienie, możliwe do zaobserwowania również we współczesnych państwach.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132242   doi:10.34616/141806       ISSN 2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 30, 2021

In our library since:

Nov 30, 2021

Number of object content hits:

327

Number of object content views in PDF format

329

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141806

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information