Object

Title: Niezależność jako zasada etyki zawodowej wykonawców wolnych zawodów – uwagi na przykładzie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Niezależność jako zasada etyki zawodowej wykonawców wolnych zawodów – uwagi na przykładzie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów

Alternative title:

Independence as a principle of professional ethics of the liberal professions – remarks on the example of the principles of professional ethics of statutory auditors

Creator:

Borowicz, Jacek

ORCID:

0000-0002-1833-4020

Subject and Keywords:

statutory auditor   liberal profession   professional independence   professional ethics  
biegły rewident   wolny zawód   niezależność zawodowa   etyka zawodowa

Abstract:

The provisions of the Code of Ethics for Professional Accountants applicable to statutory auditors define in a multidimensional manner the content and scope of professional independence of the practitioners of the profession. They take into account the specificity of maintaining professional independence in the case of different types of professional activities of a statutory auditor. In particular, the provisions of the Code recognise professional independence as an individual attitude of a professional expressed in his or her manner of thinking (internal independence) and conduct in the environment and situations in which he or she provides professional services (reputational, external independence). Independence is also seen in its organisational (collective) dimension, influencing the organisation of service provision by an audit firm, and thus, the actions of the auditors who comprise it or are employed by it. Its organisational aspects and methods of implementation in a particular case are formalised through the creation of specialised documentation.  

Przepisy obowiązującego biegły rewidentów Kodeksu Etyki Zawodowych Księgowych określają w sposób wielowymiarowy treść i zakres niezależności zawodowej wykonawców tej profesji. Uwzględniają one przy tym specyfikę utrzymania niezależności zawodowej w przypadku różnych typów czynności zawodowych biegłego rewidenta. Przepisy tego Kodeksu ujmują w szczególności niezależność zawodową jako indywidulaną postawę profesjonalisty wyrażającą się w sposobie jego myślenia ( niezależność wewnętrzna) oraz zachowniach w środowisku i sytuacjach w którym świadczy on usługi zawodowe (niezależność wizerunkowa, zewnętrzna). Niezależność ujmowana jest także w wymiarze organizacyjnym (zbiorowym) wpływając na organizację świadczenia usług przez firmę audytorską, a tym samym na działania tworzących ją lub zatrudnianych w niej biegłych rewidentów. Jej aspekty organizacyjne oraz sposoby realizacji w konkretnym przypadku podlegają formalizacji poprzez tworzenie wyspecjalizowanej dokumentacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.   Stopka, Karolina. Red.   Tomanek, Artur. Red.   Stefański, Krzysztof. Rec.   Witoszko, Wioletta. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131646   doi:10.34616/141750       ISBN 978-83-66601-56-7 (miękka oprawa)   ISBN 978-83-66601-58-1 (twarda oprawa)   ISBN 978-83-66601-57-4 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 186)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

Nov 23, 2021

Number of object content hits:

319

Number of object content views in PDF format

327

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141750

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information