Object

Title: Environmental protection in constitutional status in former Yugoslavian countries ; Ochrona środowiska w przepisach rangi konstytucyjnej w państwach byłej Jugosławii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Environmental protection in constitutional status in former Yugoslavian countries  
Ochrona środowiska w przepisach rangi konstytucyjnej w państwach byłej Jugosławii

Creator:

Kiedrzynek, Michał

ORCID:

0000-0001-9214-2820

Subject and Keywords:

environmental law   administrative law   constitutional law  
prawo ochrony środowiska   prawo administracyjne   prawo konstytucyjne

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

As a result of the disintegration of Yugoslavia, a number of independent states were formed. However, their path to independence ran differently. Some of the countries took the pro-Western direction by joining NATO and the European Union, while others chose the Eastern direction, strengthening relations with the Russian Federation. The issues related to environmental protection in basic acts have also been regulated in various ways. There are a number of questions related to the current regulations on environmental protection in countries which were a unity a quarter of a century ago, and how comprehensive the issue was at the constitutional level in individual countries.  

W wyniku rozpadu Jugosławii powstało kilka niepodległych państw. Jednak ich droga do niepodległości przebiegała w różny sposób. Niektóre obrały kierunek prozachodni, przystępując do NATO i Unii Europejskiej, inne zaś wybrały kierunek wschodni, wzmacniając relacje z Federacją Rosyjską. W różny sposób uregulowane zostały także zagadnienia dotyczące ochrony środowiska w ustawach zasadniczych. Nasuwają się pytania związane z tym, jak wyglądają obecnie regulacje dotyczące ochrony środowiska w państwach, które jeszcze ćwierć wieku temu stanowiły jedność, oraz z tym, w jak wyczerpującym stopniu zagadnienie to zostało uregulowane na poziomie konstytucyjnym w poszczególnych krajach.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128631   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.18

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 287-301

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

75

Number of object content views in PDF format

79

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139285

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information