Object

Title: The European Social Fund on the labor market in Poland — the example of the Lower Silesian Voivodeship ; Europejski Fundusz Społeczny na rynku pracy w Polsce — przykład województwa dolnośląskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The European Social Fund on the labor market in Poland — the example of the Lower Silesian Voivodeship  
Europejski Fundusz Społeczny na rynku pracy w Polsce — przykład województwa dolnośląskiego

Creator:

Godek, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-1015-7231

Subject and Keywords:

structural policy   structural funds   European Union   operational programs   labor market  
polityka strukturalna   fundusze strukturalne   Unia Europejska   programy operacyjne   rynek pracy

Abstract:

Structural policy, also referred to as regional structural policy, aims at preserving both social and economic consistency in the development of EU member states with economic and social sustainable development as its main objective. The aim of the presented paper is the analysis of using the European Social Fund on the labor market via the example of Poland, especially the Lower Silesian Voivodeship. Undoubtedly, the status of the use of the ESF means in Poland, that it allows to start the research which aims at providing answers to vital questions bothering nearly all institutions and persons directly or indirectly engaged in distribution of EU funds. What is the scope of European Social Fund intervention? What is the impact of the EFS on local and regional labor markets? How is the effectiveness of spending such funds measured? The author of the paper attempts to answer some of these questions. It seems that the answers should become the basis and starting point for a wider analysis, which would enable one to apply suitable solutions controlling the process of implementing EU aid in the coming programming period, which is after 2020.  

Polityka strukturalna, zwana także regionalną polityką strukturalną, ma na celu zachowanie spójności społecznej i gospodarczej w rozwoju krajów członkowskich UE, których głównym celem jest zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. Celem prezentowanej pracy jest analiza wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na rynku pracy na przykładzie Polski, zwłaszcza województwa dolnośląskiego. Niewątpliwie poziom wykorzystania środków EFS w Polsce pozwala na rozpoczęcie badań, których celem jest udzielenie odpowiedzi na istotne pytania niepokojące niemal wszystkie instytucje i osoby bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w dystrybucję środków unijnych. Jaki jest zakres interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego? Jaki jest wpływ EFS na lokalne i regionalne rynki pracy? Jak mierzy się efektywność wydatków funduszy? Autorka artykułu próbuje odpowiedzieć na niektóre z tych pytań. Wydaje się, że odpowiedzi powinny stać się podstawą i punktem wyjścia szerszej analizy, która umożliwiłaby zastosowanie odpowiednich rozwiązań kontrolujących proces wdrażania pomocy UE w nadchodzącym okresie programowania, czyli po 2020 roku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128602   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.34.8

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng

Abstract Language :

pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 34, 2020, s. 105-129

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

43

Number of object content views in PDF format

52

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139253

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information