Object

Title: Mandatory Disclosure Rules (MDR) and the Professional Secrecy of a Tax Advisor ; Raportowanie schematów podatkowych (MDR) a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mandatory Disclosure Rules (MDR) and the Professional Secrecy of a Tax Advisor  
Raportowanie schematów podatkowych (MDR) a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego

Creator:

Raszczyk, Zuzanna

ORCID:

0000-0001-6762-3307

Subject and Keywords:

Mandatory Disclosure Rules   professional secrecy   tax advisor   tax evasion   MDR   closer monitoring   tax system   ordinance  
raportowanie schematów podatkowych   tajemnica zawodowa   doradca podatkowy   unikanie opodatkowania   MDR   uszczelnianie   system podatkowy   ordynacja

Abstract:

Mandatory Disclosure Rules (MDR) have been introduced to the Polish legal system and have been in force since 1 January 2019. It is a regulation imposing an obligation of disclosing tax planning schemes to fiscal administration bodies, and its purpose is to protect the tax system against tax evasion and dishonest lowering of public levies. This regulation introduced significant changes in the scope of practising the profession of a tax advisor with a particular consideration of a change made in the professional secrets of a tax advisor. These changes gave rise to many controversies and doubts both in the doctrine as well as among the tax advisors’ self-governing council. The newly-introduced institution may have a negative impact on the practical aspects of performing the profession of tax advisor. The aim of the work is to discuss and analyse the Mandatory Disclosure Rules in terms of professional confidentiality of a tax advisor, as well as to indicate the practical effects of the introduced amendment. The scientific article uses the formal-dogmatic method, analysing the legal text and its interpretation, including jurisprudence.  

Raportowanie schematów podatkowych (MDR — Mandatory Disclosure Rules) zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego i obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. To regulacja nakładająca obowiązek raportowania schematów podatkowych do administracji skarbowej, mająca na celu ochronę systemu podatkowego przed unikaniem opodatkowaia oraz nieuczciwym zaniżaniem danin publicznych. Regulacja wprowadziła istotne zmiany w zakresie wykonywania zawodu doradcy podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany dokonanej w tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego. Zmiany te wzbudziły wiele kontrowersji i wątpliwości zarówno w doktrynie, jak i wśród samorządu doradców podatkowych. Nowo wprowadzona instytucja może mieć negatywny wpływ na praktyczne aspekty wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Celem pracy jest omówienie i analiza raportowania schematów podatkowych pod kątem tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego oraz wskazanie praktycznych skutków wprowadzonej zmiany. W artykule naukowym zastosowano metodę formalno-dogmatyczną, poddając analizie tekst prawny oraz jego interpretację, w tym orzecznictwo.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128595   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.34.1

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng

Abstract Language :

pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 34, 2020, s. 9-19

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

58

Number of object content views in PDF format

73

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139246

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information