Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Szybkowski Bogusław, Opole 1860–1945. Katalog fotografii, Opole: Wydawnictwo MS, 2020, ss. 192, ill.

Creator:

Dziedzic, Marcin

ORCID:

0000-0002-1370-1936

Subject and Keywords:

regionalizm   region   Śląsk   Polska   Czechy   Niemcy   czasopismo regionalne   czasopismo historyczne

Description:

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma online

Identifier:

e-ISSN 2658-2082   ISSN 0037-7511

DOI:

doi:10.34616/SKHS.2020.2.160.164

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski   University of Wroclaw

Autor opisu:

TK   MZ