Obiekt

Tytuł: E-administracja 2.0 na rzecz wzmocnienia demokracji

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

E-administracja 2.0 na rzecz wzmocnienia demokracji

Tytuł odmienny:

The Evolution of eGovernment

Temat i słowa kluczowe:

electronic government   eGovernment 1.0   eGovernment 2.0   eGovernment 3.0   eGovernment 4.0   eGovernance   smart administration  
elektroniczna administracja   e-administracja 1.0   e-administracja 2.0   e-administracja 3.0   otwarta administracja   administracja inteligentna

Abstrakt:

There are many classifications of e-government development stages in the literature. These include eGovernment 1.0, eGovernment 2.0, eGovernment 3.0 and eGovernance. Both the nomenclature and the basic distinctive features of the mentioned stages refer to the evolution of the first, second and third generation internet, also known as web 1.0, 2.0 and 3.0. It should be emphasized that this classification, like all other conceptualizations, tends to simplify and reduce complexity, however, according to the editors, the analysis of the collected material through the prism of the classification can be a good starting point for making assessments and formulating proposals for the future.  

W literaturze przedmiotu istnieje wiele klasyfikacji stadiów rozwoju e-administracji. Należą do nich e-administracja typu 1.0, 2.0 oraz 3.0. Zarówno nomenklatura, jak i podstawowe cechy dystynktywne wymienionych tu etapów nawiązują do ewolucji internetu pierwszej, drugiej oraz trzeciej generacji, określanej również mianem sieci web 1.0, 2.0 i 3.0. Należy podkreślić, że ta klasyfikacja, tak jak zresztą wszystkie inne konceptualizacje, ma tendencje do uproszczenia i redukowania złożoności, jednak zdaniem redaktorów analiza zgromadzonego materiału przez pryzmat ww. klasyfikacji może być dobrym punktem wyjścia do dokonywania ocen i formułowania propozycji rozwiązań na przyszłość.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Korczak, Jerzy. Red.   Barczewska-Dziobek, Agata. Rec.   Wacinkiewicz, Daniel. Rec.

Data wydania:

2021

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

book   e-book  
książka   e-książka

Identyfikator:

ISBN 978-83-66601-42-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-43-7 (online)

DOI:

10.34616/23.21.007

Źródło:

PAd 357848 II

Język:

pol   ger

Język streszczenia:

pol   eng   ger

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 179)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Ewolucja elektronicznej administracji publicznej

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 sie 2022

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135789

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Pobierz opisy publikacji składowych w formacie RDF:

RDF ZIP

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji